Thứ Ba, 21/5/2024
Vĩnh Phúc: Lan toả phong trào “Dân vận khéo” với mô hình cụ thể, sáng tạo
 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, dận vận khéo, xã Vân Hội (Tam Dương)
đã tạo sự đồng thuận, góp công sức của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua.


Xác định vai trò quan trọng của công tác hòa giải, công tác triển khai thực hiện Luật Hòa giải tại cơ sở, năm 2023, mô hình dân vận khéo "Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ hòa giải Tổ dân phố (TDP) Đông Thịnh" phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên được thành lập.

Với sự tận tâm, nhiệt huyết, sáng tạo của các thành viên, Tổ hoà giải TDP Đông Thịnh luôn bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, khai thông các mâu thuẫn, xung đột ngay tại địa phương; không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Trong năm, Tổ hoà giải TDP Đông Thịnh đã tiếp nhận và hoà giải thành công 4 vụ liên quan đến môi trường, đất đai, an ninh trật tự. Qua đó góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, hình thành cho mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời xây dựng TDP và phường ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vĩnh Yên cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”đã và đang trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động nhân dân, có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến đời sống xã hội.

Trong 3 năm (2021 - 2023), thành phố đã xây dựng 81 mô hình, điển hình trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, chọn nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tế, nhất là những việc mới, việc khó để thực hiện “Dân vận khéo”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, của toàn xã hội đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Cùng với thành phố Vĩnh Yên, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo sự đồng thuận trong vận động người dân giải phóng mặt bằng, góp công sức, tiền mặt thực hiện các chương trình, dự án.

Tiêu biểu như thôn Vân Sau, xã Vân Hội (Tam Dương), trong quá trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu nhờ công tác tuyên truyền, dân vận tốt đã huy động nhân dân đóng góp trên 3,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, thôn đã vận động nhân dân trồng 1 km đường hoa, sơn 100m tường; đóng góp trên 500 ngày công lao động; duy trì tổng vệ sinh chung đường làng, ngõ xóm vào các ngày chủ nhật hằng tuần đảm bảo cảnh quan luôn sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Nhờ đó, đời sống tinh thần, vật chất của người dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xây dựng 941 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 278 mô hình, điển hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội 431 mô hình, điển hình; lĩnh vực an ninh quốc phòng 152 mô hình, điển hình và xây dựng hệ thống chính trị có 80 mô hình, điển hình.

Đặc biệt, năm 2023 song song với việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương trên địa bàn tỉnh được chọn làm thí điểm triển khai Nghị quyết 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” đã làm tốt công tác dân vận và đăng ký xây dựng 50 mô hình, điển hình thuộc nhiều lĩnh vực.

Mỗi nhóm mô hình, điển hình đều có phương pháp chỉ đạo, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH tại địa phương.

Thời gian tới, cùng với duy trì, phát triển bền vững các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã có, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiếp tục triển khai thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; xây dựng các mô hình, điển hình những việc mới, việc khó gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Đồng thời, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có tác động tích cực.

(baovinhphuc.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất