Thứ Sáu, 21/6/2024
Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” ở thị xã Mỹ Hào
 
Mô hình sản xuất đồ mộc thủ công mỹ nghệ của hội viên nông dân xã Hòa Phong
mang lại hiệu quả kinh tế cao
 


Đồng chí Đào Thị Bằng, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy cho biết: Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận; thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã và các xã, phường để lan tỏa phong trào đến cơ sở. Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động triển khai thực hiện phong trào phù hợp với thực tiễn, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng các mô hình “dân vận khéo”... Phong trào thi đua “Dân vân khéo” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giai đoạn 2021 - 2023, toàn thị xã đã xây dựng được 143 mô hinh, điển hình “Dân vận khéo” ở rộng khắp các lĩnh vực như: Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng… 

Tại xã Xuân Dục những năm gần đây có nhiều dự án công trình phúc lợi và phát triển công nghiệp được triển khai. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng các dự án luôn nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Đến nay, nhiều dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương với thu nhập đạt 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Xuân Dục cho biết: Khi triển khai các dự án, xã yêu cầu các ngành, đoàn thể, các thôn tập trung công tác tuyên truyền vận động; tổ chức họp dân để công bố, minh bạch quy hoạch và các quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời tổ chức nhiều cuộc đối thoại để trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của người dân đúng chủ trương, chính sách, giúp người dân hiểu và đồng thuận thực hiện. 

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình hay, sáng tạo gắn với tình hình thực tiễn được các địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã Mỹ Hào nghiêm túc thực hiện. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, chính quyền có nhiều hoạt động hướng về cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân. Những mô hình như: “Tiếp nhận và trả hồ sơ đúng và trước hạn” của Bộ phận một cửa thị xã, mô hình “Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả” của thị xã… góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thân thiện, gần gũi, vì Nhân dân phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. 

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, 45 mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện và nhân rộng từ năm 2021 đến nay, điển hình như mô hình “Mẹ đỡ đầu”; “Tết sum vầy - Xuân bình an”, “Đồng hành - Chia sẻ - Hỗ trợ”; xây dựng “Nhà đại đoàn kết”; quỹ “Vì đồng đội”… Các mô hình góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống, nâng cao ý thức trách nhiệm và mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng dân cư. 

Trong lĩnh vực kinh tế, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy nông dân đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Lương Khắc Hảo, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã cho biết: Hằng năm, toàn thị xã có gần 23.800 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó nhiều hộ có thu nhập cao đạt từ 200 triệu đến 750 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như, ông Trương Mạnh Dũng (phường Nhân Hòa) nuôi baba gai cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, ông Ngô Xuân Tân (phường Bần Yên Nhân) làm tương cho thu nhập 750 triệu đồng/năm… 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai với nhiều hình thức phong phú, trong đó quan tâm nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: “Cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự”, “Mô hình tuyên truyền phòng, chống cháy, nổ và trật tự an toàn xã hội tại các trường học”... đã góp phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, thị xã Mỹ Hào tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương, đơn vị; đổi mới cách thức và phương thức dân vận linh hoạt, sáng tạo, phát huy dân chủ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua; phấn đấu hằng năm mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký xây dựng ít nhất 1 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để phong trào ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. 

(baohungyen.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất