Thứ Năm, 25/7/2024
Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Bắc Yên
 
Cán bộ và Công an xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên tuyên truyền cho nhân dân
về công tác an ninh trật tự trên địa bàn.
 


Đồng chí Đỗ Văn Xiêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Bắc Yên là huyện vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Huyện ủy Bắc Yên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn của địa phương trong từng thời điểm; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về công tác “Dân vận khéo” có nội dung, tiêu chí cụ thể gắn với cộng đồng dân cư, gắn với thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi... Xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi, chú trọng những mô hình kinh tế hiệu quả, có tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Quan tâm xây dựng bản phát triển toàn diện, mô hình phòng chống ma túy, tuyên truyền thực hiện nội dung “5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông.

Xã Tạ Khoa, sau 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị bằng kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ địa phương, tạo sự chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Đinh Trung Bứng, Bí thư Đảng ủy xã Tạ Khoa, cho biết: Đến nay, xã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực, như mô hình tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” từ bản Nhạn Nọc đến bản Tân Cuông; mô hình “Điểm sáng về công tác an ninh trật tự” tại bản Tân Cuông; vận động nhân dân đóng góp lắp đặt 200 bóng đèn năng lượng chiếu sáng, tổng số tiền gần 250 triệu đồng.

Thực hiện “Dân vận khéo” trong phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, cuối năm 2022, Bắc Yên đã hoàn thành xóa nhà tạm cho 313 hộ; trong đó 227 hộ do các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ; 50 hộ do Agribank Chi nhánh Sơn La hỗ trợ; 36 hộ hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình trên 20 tỷ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, huyện Bắc Yên có 103 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó, 8 mô hình cấp tỉnh, 35 mô hình cấp huyện, 60 mô hình cấp cơ sở, về các lĩnh vực củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh. Có 32 điển hình “Dân vận khéo” các cấp; trong đó, 2 điển hình cấp tỉnh, 14 điển hình cấp huyện và 16 điển hình cấp cơ sở, đã tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội; góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 4 - 4,5%/năm.

Đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, với phương châm “Gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”; huyện Bắc Yên tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Bắc Yên ngày càng phát triển.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất