Thứ Hai, 22/7/2024
Mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả ở Bến Tre
 
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Vĩnh Phúc cùng ngành chức năng
tiến hành khảo sát, rà soát và tuyên truyền theo đối tượng.
 


Kết quả đạt được

Để đạt kết quả trên, Châu Thành và TP. Bến Tre đã thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Công trình cầu Rạch Miễu 2 và Dự án Đường gom đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2. Mô hình do Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành và TP. Bến Tre là chủ thể thực hiện.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân Tỉnh ủy Trần Tú Anh cho rằng: Để thực hiện thành công mô hình, 2 đơn vị đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban cấp huyện, thành phố; Tiểu ban tuyên truyền, vận động cũng thành lập các tổ tuyên truyền, vận động phụ trách các xã trong vùng dự án. Sau triển khai công tác vận động GPMB thực hiện dự án, UBND huyện, thành phố cho tiến hành khảo sát, rà soát, thu thập thông tin về hoàn cảnh, điều kiện, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong vùng dự án. Lấy ý kiến người cao tuổi, người có uy tín, lực lượng nòng cốt ở cơ sở để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động có hiệu quả, khả thi, đảm bảo vừa mềm dẻo, linh hoạt, vừa đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong tuyên truyền, vận động, huyện luôn xác định rõ nội dung, phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động, mục tiêu, kết quả đạt được và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân về lợi ích khi triển khai các dự án; tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án; đảm bảo công tác đo đạc, kiểm kê, bồi thường, GPMB phải tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

Đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Công trình cầu Rạch Miễu 2 và Dự án Đường gom đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn huyện đạt kết quả đáng ghi nhận. Có 258/258 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

“Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Kịp thời tham mưu cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo, tiểu ban tuyên truyền, vận động, tổ giúp việc của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo chung. Qua đó phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành, phối hợp của chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn và Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và điều kiện sống của các hộ dân trong vùng dự án, từ đó có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp từng đối tượng; đồng thời, nắm tình hình đối với các hộ khó, có khả năng gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình, giải quyết thỏa đáng, dứt điểm, không để các trường hợp khiếu nại lan rộng, kéo dài gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương”, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Vĩnh Phúc chia sẻ.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, vận động GPMB thực hiện Đự án Đầu tư xây dựng Công trình cầu Rạch Miễu 2 và Dự án Đường gom đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện, tạo được sự đồng thuận của đa số nhân dân trong vùng dự án. Công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án cơ bản đã hoàn thành, phục vụ tốt công tác triển khai, thi công thực hiện.

Kinh nghiệm đã làm

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Vĩnh Phúc cho biết: Ban tham mưu Huyện ủy ra quyết định thành lập Tiểu ban tuyên truyền, vận động và phân công các thành viên phụ trách các xã trong vùng dự án bám sát địa bàn, tăng cường công tác đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng từ công trình, dự án để phổ biến các quy định của pháp luật về bồi thường, thu hồi đất.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các xã vùng dự án chủ trì lấy ý kiến nhân dân, thực hiện các quy trình phản biện xã hội đối với công trình, dự án. Tiến hành rà soát, phân loại các trường hợp chưa đồng thuận với công tác GPMB; phân tích nguyên nhân và đề ra các hình thức, nội dung vận động cụ thể, phù hợp theo phương châm “Đến từng ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản - Gõ từng nhà - Rà từng đối tượng”; “Đối tượng nào, phương pháp ấy”, “Mưa dầm thấm sâu”; “Dễ làm trước, khó làm sau”. Chú trọng việc tham khảo ý kiến những người cao tuổi, có uy tín, lực lượng nòng cốt ở địa phương; vận động, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên trong quá trình tuyên truyền, vận động.

Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện ủy cũng xác định rõ việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp. Mỗi cán bộ phải nắm rõ, nắm chắc, nhất quán về ý nghĩa, mục đích, chủ trương vận động nhân dân tham gia xây dựng công trình, dự án; từ đó kiên trì vận động, giải thích cho nhân dân thông hiểu sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thông qua niềm tin tôn giáo, Tiểu ban tuyên truyền phối hợp cùng địa phương chủ động tiếp xúc các chức sắc và chức việc tác động các hộ dân tín đồ để tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ dự án.

Đối với các hộ khó vận động, Ban Dân vận Huyện ủy kiến nghị trực tiếp đến cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn đến từng hộ gia đình để giải thích, tuyên truyền, vận động về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của chương trình, dự án các chế độ, chính sách được bồi thường, hỗ trợ khi đất, hoa màu, vật kiến trúc bị ảnh hưởng... Qua đó đã làm cho người dân hiểu, tin và chấp thuận bàn giao mặt bằng. Quan tâm giải quyết dứt điểm, kịp thời, thỏa đáng các trường hợp khiếu nại, tố cáo chính đáng của người dân nhằm tạo lòng tin trong nhân dân và để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

“Việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong GPMB Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 và Dự án Đường gom đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 là một nhiệm vụ khó thực hiện. Do vậy, phải xem việc tuyên truyền, vận động là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cả một quá trình nghệ thuật, đòi hỏi phải có sự kiên trì, nhẫn nại và áp dụng linh hoạt các phương pháp khác nhau phù hợp với từng trường hợp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất”.

(Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Vĩnh Phúc)


(baodongkhoi.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất