Thứ Bảy, 22/6/2024
Bến Tre: Xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động
người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
 


Mô hình Dân vận khéo điển hình

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tập trung thực hiện là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện các công trình, dự án. Thời gian qua, cùng với mô hình “Công trình cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn huyện Châu Thành và TP. Bến Tre”, mô hình “Dự án Lạc Địa tại huyện Ba Tri” cũng là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực.           

Mô hình do Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri là chủ thể thực hiện. Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với UBND huyện thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 9 thành viên do Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm tổ trưởng. Tổ công tác đã tiến hành xây dựng kế hoạch vận động, phối hợp với xã Phú Lễ phân công cán bộ chủ chốt tham gia tổ công tác. Tổ chia thành 4 tổ nhỏ và có phụ trách vận động trực tiếp từng hộ dân trong khu vực Lạc Địa.

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri Trần Văn Chu cho biết: Tổ đã triển khai vận động đồng loạt, nhiều đợt và đến 96 hộ dân có thuê đất, ký đơn tập thể. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn tài liệu tuyên truyền chủ trương của Tỉnh ủy về Dự án hồ chứa nước ngọt khu vực Lạc Địa vào nội dung sinh hoạt nội bộ của Đảng bộ huyện nhằm tuyên truyền rộng đến 129 chi bộ ấp, khu phố trong toàn huyện và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh, phát loa di động, treo băng-rôn. Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) xã củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản.

Phối hợp, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân có thuê đất Lạc Địa và đại diện các hộ dân xã Phú Lễ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải thích, ghi nhận, xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, đúng pháp luật của người dân. Qua buổi đối thoại, đã tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất Lạc Địa; căn cứ pháp lý, chủ trương và ý nghĩa của việc triển khai dự án Lạc Địa, góp phần cho người dân nhận thức đúng đắn về dự án.

Sau khi triển khai Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND huyện về phê duyệt phương án hỗ trợ di dời nhà tạm, chòi tạm, chuồng trại đến các hộ dân có liên quan đến dự án về thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước ngọt, khu dân cư, khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng Bưng Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri gồm 9 thửa đất với tổng diện tích thu hồi là 121,164ha. Tổ công tác huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động 96 hộ dân (trong đó có 77 hộ dân ký hợp đồng thuê đất, còn lại 19 hộ dân không ký hợp đồng thuê đất) và phối hợp UBND xã Phú Lễ gửi thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất đến tận các hộ dân có thuê đất.

“Với giải pháp đã làm, đến nay, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các hộ thuê đất Lạc Địa đã đồng thuận cao với chủ trương thực hiện dự án Lạc Địa, xem đây là chủ trương đúng đắn, phục vụ lợi ích cho đại đa số người dân, góp phần rất lớn vào công tác phòng, chống hạn mặn của địa phương, đồng thời bảo tồn, tôn tạo khu di tích cách mạng Bưng Lạc Địa. Đã tổ chức giải ngân hỗ trợ kinh phí di dời cho 40/77 hộ dân. Nhìn chung, tình hình hiện nay tương đối ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Các hộ dân có thuê đất trong khu vực Lạc Địa đã đồng thuận và chấp hành chủ trương, đồng thời trông chờ chính sách hỗ trợ di dời để ổn định cuộc sống”, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri Trần Văn Chu nhấn mạnh.

Nhân rộng mô hình điển hình

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Tú Anh: Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình DVK trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc triển khai việc nhân rộng các mô hình DVK cấp tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 20-KH/BDVTU; đồng thời, chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình DVK theo tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Qua hoạt động thực tiễn, các đơn vị, địa phương đã hướng vào các mục tiêu trọng tâm, có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn; các mô hình, điển hình DVK đã tập hợp, thu hút, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân, góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ, sự chủ động, tích cực của nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Các lĩnh vực DVK hướng đến là: Xây dựng giao thông nông thôn; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; gìn giữ an ninh trật tự và an toàn xã hội... góp phần làm an dân, tạo tiền đề, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Để lan tỏa, nhân rộng các mô hình DVK điển hình, thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Tú Anh cho rằng: Ban Dân vận các huyện, thành phố, các tổ chức CT-XH tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 20-KH/BDVTU và các kế hoạch cụ thể hóa thực hiện của các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nhân rộng các mô hình DVK. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân trong vùng dự án, trong đó tập trung vào các trường hợp cá biệt để tạo sự đồng thuận về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, sớm hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng thi công thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2; Dự án Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 và các công trình, dự án khác theo kế hoạch. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình DVK trong thực hiện “Các dự án đô thị, cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Bến Tre”. Xem đây là nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Quan tâm thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết việc xây dựng và nhân rộng các mô hình DVK cấp tỉnh, huyện; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, lựa chọn các mô hình DVK tiêu biểu, đạt hiệu quả cao để tiếp tục định hướng xây dựng và nhân rộng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua DVK, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Baodongkhoi.vn


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất