Thứ Tư, 19/6/2024
Quảng Ninh: Dân vận khéo góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
 
Nhân dân khu 5 (phường Hà An, TX Quảng Yên) nô nức đi dự ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc (tháng 11/2022).
 


Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong nửa nhiệm kỳ qua, hệ thống chính trị của tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với chủ đề công tác năm của địa phương. Đặc biệt, các mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tăng sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Điển hình như tại huyện Bình Liêu, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn đã quan tâm triển khai rộng khắp trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, với 96% dân số là đồng bào DTTS, để nâng cao chất lượng công tác dân vận, huyện Bình Liêu đã phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trên địa bàn.

Với 119 người có uy tín tại các thôn, bản, khu phố, những năm qua lực lượng này đã phát huy tốt vai trò là “cầu nối” đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào DTTS. Để người dân làm theo, họ không chỉ tuyên truyền, vận động mà luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Đội ngũ người có uy tín đã có nhiều đóng góp điển hình cho công tác phát triển dân tộc và miền núi của huyện và của tỉnh, tích cực vận động người dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lý Thị Hoàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Cáu (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu), chia sẻ: Bằng kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và uy tín của mình, tôi cùng với trưởng các đoàn thể ở địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thi đua sản xuất, phát triển kinh tế. Để người dân nghe và làm theo, tôi và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất xây dựng đường giao thông... 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Bình Liêu đã xây dựng được 208 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, như: Xây dựng NTM; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xóa bỏ các tập tục lạc hậu; cải cách hành chính; giải phóng mặt bằng; hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội... Trong đó, đã đề nghị và được UBND tỉnh khen thưởng 4 mô hình cấp tỉnh; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện khen thưởng 40 điển hình dân vận khéo cấp huyện, 48 mô hình cấp cơ sở, góp phần lan tỏa, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong đời sống.

Tại huyện Hải Hà, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tập trung nâng chất các mô hình dân vận khéo gắn với phong trào thi đua yêu nước sát hợp thực tế ở địa phương.

Năm 2023, toàn huyện đăng ký thực hiện trên 100 mô hình dân vận khéo. Các mô hình tập trung vào việc khéo vận động nhân dân xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; GPMB các dự án; xây dựng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, hội quần chúng trong sạch, vững mạnh… Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng LLVT vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn được các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với lực lượng vũ trang đẩy mạnh.

8 tháng năm 2023, toàn huyện đã huy động trên 10.500 lượt người tại 91 thôn, bản tham gia dọn vệ sinh môi trường, với tổng số gần 300km đường, mương nội đồng; trồng hơn 25.000 cây xanh, cây hoa; thắp sáng đường quê lắp đặt mới 225 bóng đèn với chiều dài 9,5km. Toàn huyện có 82 tuyến đường tham gia cuộc thi tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu năm 2023. Ngoài ra, huyện đã đặt hàng với Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, hiện nay mô hình đang được triển khai trên địa bàn 11 xã, thị trấn.

Thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 1.700 mô hình dân vận khéo, trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu, sáng tạo. Từ các mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Đảng; giúp các cấp ủy nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tích cực tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng. Quan trọng hơn, phần lớn cán bộ, đảng viên đã nâng cao năng lực, kỹ năng vận động quần chúng, phát huy quyền được làm chủ của nhân dân, thu hút được nguồn lực của xã hội, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của địa phương, giữ vững trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng. 

(baoquangninh.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất