Thứ Sáu, 21/6/2024
“Dân vận khéo" góp phần xây dựng huyện Đăk Hà phát triển

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW  ngày 6/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” , Huyện ủy Đăk Hà chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký xây dựng ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Kết quả, toàn huyện hiện có 47 mô hình “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế, trong đó có một số mô hình tiêu biểu như: Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn (thôn 1, xã Đăk Mar); mô hình sản phẩm cà phê sạch ĐAKMARGREEN của nông dân xã Đăk Mar; mô hình nuôi cá nước ngọt (xã Đăk Ngọk); mô hình sản xuất gạo thơm (xã Đăk La). Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,26 triệu đồng/năm.

 
 Lực lượng vũ trang huyện Đăk Hà tham gia công tác dân vận


Thông qua các mô hình “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế đã tuyên truyền, vận động người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, từng bước thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, áp dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sử dụng giống mới trong trồng trọt và chăn nuôi, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống của người nông dân.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 12.331/16.316 hộ đạt và giữ vững “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 75,5% tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện; có 70/105 thôn (làng), tổ dân phố đạt văn hóa chiếm 66,6%; có 100/113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu văn hóa và 73/113 cơ quan, đơn vị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Triển khai phong trào “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Cải tạo, phát triển kinh tế hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững”, toàn huyện đã xây dựng được 103 mô hình, thu hút 2.555 hộ gia đình đồng bào DTTS tham gia (trong đó có 1.075 hộ nghèo và 712 hộ cận nghèo đồng bào DTTS).

Trong giữ gìn an ninh trật tự, huyện tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Sổ theo dõi an ninh, trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ dân vận khéo”, “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”... 

Bên cạnh đó, triển khai phong trào “Dân vận khéo”, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục phân công cán bộ, chiến sĩ bám nắm cơ sở, theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh chính trị tại các thôn trọng điểm thông qua mô hình “huy động lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới”. Trong 10 năm qua, đã huy động 4.543 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm công tác dân vận tại 7/11 xã, thị trấn; tiến hành nạo vét 45km kênh mương, làm 22km đường giao thông liên thôn với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thế Quyền - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua đó, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên; góp phần thực hiện thắng lợi công tác dân vận của Đảng, xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.      

(baokontum.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất