Thứ Sáu, 21/6/2024
Gần 3.900 lượt người thi thử cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Dân vận khéo” tỉnh Lạng Sơn năm 2024
 

Công chức thị trấn Na Dương nghiên cứu thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trên Internet
 về "Dân vận khéo" tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Theo kế hoạch, sáng 25/3, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức lễ phát động. Cuộc thi chính thức diễn ra từ ngày 25/3 đến ngày 28/4 với 5 tuần thi. Mỗi tuần thi có 20 câu hỏi về phần nội dung và 1 câu dự đoán tổng số lượt người tham gia thi trong mỗi tuần thi. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời và chỉ có 1 câu trả lời đúng thời gian làm bài trong 20 phút. Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 1 lượt/ngày, kết quả thi được tính cho lượt dự thi có kết quả tốt nhất, dự đoán số lượt người tham gia dự thi đúng nhất trong số các lượt dự thi trong một tuần thi và hoàn thành phần thi trong thời gian sớm nhất.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.danvanlangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Dân vận khéo” tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tại trang thông tin điện tử của Ban Dân vận Tỉnh ủy, địa chỉ http://danvanlangson.vn

Nội dung thi bao gồm: các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chuyên đề của tỉnh về công tác dân vận; những chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, giữ gìn chủ quyền biên giới, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 

(baolangson.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất