Thứ Sáu, 14/6/2024
Huyện Sông Mã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Ty, huyện Sông Mã trao đổi với nhân dân bản Nà Khựa
về việc thực hiện QCDC ở cơ sở
 


Đồng chí Đèo Văn Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, thông tin: Ban đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo QCDC các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện QCDC cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và cơ sở” giai đoạn 2021-2025.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã thông tin rộng rãi đến nhân dân kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý đô thị; kế hoạch sử dụng đất hằng năm; mức thu các loại phí, lệ phí; chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, bản, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí... Các nội dung được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND, UBND xã, thị trấn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã; thông qua trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đã làm tốt công tác tiếp công dân, đối thoại thường xuyên, định kỳ, đột xuất với nhân dân tại trụ sở tiếp công dân. Từ năm 2023 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện đã tổ chức tiếp 13 lượt công dân. Cấp xã, thị trấn tổ chức 24 lượt tiếp công dân và 154 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhiều phản ánh, kiến nghị của nhân dân được giải quyết kịp thời, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 19 xã, thị trấn đã tổ chức giám sát gần 400 cuộc về công tác xây dựng các dự án công trình phúc lợi, chế độ chính sách và tài chính. Các tổ hòa giải tiếp nhận 600 vụ, đã hòa giải thành công 554 vụ, đạt hơn 92%.

Gắn thực hiện QCDC với chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi mạnh mẽ và tích cực từ chính quyền điều hành sang chính quyền phục vụ, chính quyền thân thiện. 100% các xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 4.179 hồ sơ, trong đó, giải quyết 4.157 hồ sơ đúng và sớm hạn, còn lại đang trong thời gian giải quyết.

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã phát huy vai trò chủ thể, tập trung công sức, trí tuệ, đóng góp ý kiến vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại bản Tân Hống, xã Mường Sai, chi bộ, ban quản lý bản đã họp nhân dân thống nhất mức đóng góp làm đường giao thông. Bà con tự nguyện dịch chuyển hàng rào, góp công lao động làm đường giao thông. Sau khi bê tông hóa 300 m chiều dài tuyến đường, bản tổ chức họp và công khai thu chi nguồn quỹ. Ông Cà Văn Lanh, bản Tân Hống, cho biết: Với cách làm minh bạch như vậy, gia đình tôi hiến 20 m² đất vườn để làm đường. Từ ngày có đường, thuận tiện cho việc đi lại và thúc đẩy giao thương phát triển kinh tế của bà con.

Tại các doanh nghiệp, việc xây dựng, bổ sung các quy định, quy chế của doanh nghiệp được tiến hành hằng năm. Đến nay, 7/7 đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện nghiêm túc các nội dung phải công khai qua hội nghị người lao động đầu năm và đối thoại trực tiếp với người lao động về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tiền lương, trích lập các quỹ do người lao động đóng góp, thi đua, khen thưởng; tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đối với người lao động về việc sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan doanh nghiệp, giải pháp nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

Nhờ thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Sông Mã đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động sự chung tay, góp sức của nhân dân trong huyện tham gia các hoạt động, lĩnh vực của đời sống. Đồng thời, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất