Thứ Sáu, 14/6/2024
Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
 
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn,
Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam


Báo cáo về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 cho thấy, các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Các hoạt động tri ân đồng đội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa; xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chú trọng. Hội đã huy động mọi nguồn lực, góp phần giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, nhà tạm, nâng cao đời sống cho hội viên. Số cựu chiến binh nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều còn 56.640 hộ, giảm 0,28% so năm 2022, xóa được 4.127 nhà.

Năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh đã hỗ trợ trên 300 căn nhà, trị giá trên 20 tỷ đồng cho hội viên, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật trên các lĩnh vực: Tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Có nhiều hoạt động thiết thực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, vận động công dân nhập ngũ; Thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo. Hội chiến binh các cấp đã tích cực thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau COVID-19; chủ động và làm tốt trong công tác phối hợp các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương trong các chương trình phối hợp, đi đầu các cuộc vận động...

Để có những kết quả nêu trên, theo đồng chí Trương Thị Mai xuất phát từ bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: hiện xung đột trên thế giới tiếp tục tăng, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp… Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy và khẳng định là lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; làm nòng cốt chính trị, góp phần tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân theo đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể trong đó có Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Kết luận số 66 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cần lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Đó là ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ hội gương mẫu, tiêu biểu; đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; cũng như chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng động viên Cựu chiến binh tham gia vào công việc của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, những kiến nghị của Trung ương Hội Cựu Chiến binh tại buổi làm việc sẽ được tiếp tục được khảo sát và bổ sung vào Báo cáo của Nghị quyết 09 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thời gian tới.

(nhandan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất