Thứ Năm, 25/7/2024
Đoàn kết, thống nhất và bản lĩnh Việt Nam 2045

 

Đó là Đất - Trời - Sông - Núi - Biển - Rừng - Xã tắc Việt Nam - di duệ vô giá của hàng ngàn đời con Lạc cháu Hồng được xây nên chưa bao giờ ngừng nghỉ bằng mồ hôi và nước mắt lao khổ, gìn giữ bằng sự can trường đi qua máu lửa mười mấy cuộc chiến tranh vệ quốc ở mọi quy mô, mà hiếm thấy có thế kỷ nào nguội tắt, để hôm nay nhân dân Việt Nam ta nối chí ông cha là chủ và làm chủ - một quyền thiêng liêng dân tộc bất khả xâm phạm.

Và, non sông xã tắc Việt Nam thống nhất, tự nhiên như chính nguồn cội của hơn 96 triệu đồng bào nước Việt ta sinh ra từ bọc trứng của Mẹ Âu Cơ vĩ đại. Một chân lý hiển hiện: Đất nước Việt Nam độc lập - Tổ quốc Việt Nam thống nhất - Dân tộc Việt Nam của một Mẹ sinh thành - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tất cả hun đúc và kết tinh thành bản lĩnh Việt Nam - khí phách Việt Nam!

Khí phách ấy của dân tộc, bản lĩnh ấy của nhân dân Việt Nam, niềm tự hào thiêng liêng về nòi giống Tiên Rồng… như mạch ngầm theo thời gian lúc âm thầm khi sôi sục càng hun đúc hào khí linh thiêng dân tộc, thấm đẫm trong từng tấc đất, mỗi dòng sông, từng giọt nước Biển Đông khắp muôn dặm núi sông ta, hiện thành vóc dáng, thần thái, sức mạnh, khí phách trong mỗi bước đi của đất nước Việt Nam ta trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội… suốt 76 năm qua. 

2. Năm mới 2022, nhìn trong lịch sử nước nhà mấy ngàn năm, chúng ta càng thấm thía vô hạn lẽ vô giá của sự thống nhất đất nước, sự thiêng liêng tột bậc của hơn 98 triệu đồng bào tụ hội dưới một mái nhà Việt Nam của Mẹ Âu Cơ Tổ quốc đón năm thứ 22 của thế kỷ XXI này, khi đất nước ở một vị thế mới, một tầm cao mới và càng vững chãi, trong một thế giới biến động khôn lường.

Bảy mươi sáu năm, kể từ ngày 2/9/1945 lịch sử, chỉ là một khoảnh khắc của thời gian trong mấy ngàn năm đất nước nhưng dân tộc đã tiến những bước dài quan trọng bằng cả nhiều trăm năm trên con đường độc lập tự do, nhân dân ta vươn tới hạnh phúc và khát vọng đưa Tổ quốc cặp bến hùng cường! Hơn 35 năm qua, hơn 98 triệu đồng bào ta dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài đồng tâm, hiệp sức một lòng không ngừng thực thi công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta giữ vững vị thế mới trên trường quốc tế. Đặc biệt những thành tựu đó khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam rực rỡ đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn thách thức hiểm nghèo, chủ động không ngừng hội nhập quốc tế, tạo tiền đề vững chắc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tự nhiên như cuộc sống, không gì cản được.

Vị thế lịch sử đó là sự kết tinh và phát triển ở đỉnh cao danh dự, lương tri, trí tuệ, bản lĩnh, sự cao thượng và phẩm giá dân tộc Việt Nam trên nền văn hóa ngàn năm truyền thống rất mực nhân ái, chan hòa, thủy chung như nhất.

Đó là khí phách của nhân dân vĩ đại, dưới ngọn cờ của Đảng!

Đó là biểu tượng tuyệt vời của sự kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sự ủng hộ rộng lớn và sâu sắc của bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp và khôn lường ngày nay.

Đó là sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta, khát vọng hùng cường của đất nước, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc và sự ủng hộ của bầu bạn quốc tế và nhân dân thế giới; là biểu tượng của lương tâm, phẩm giá và sức mạnh của thời đại.

Đó là nền móng vững chãi để dân tộc ta đi tới tương lai trong tầm nhìn tới năm 2045.

3.Thách thức với thời gian và thách thức với chính mình, cùng nhân loại, hiện nay, dân tộc ta tồn tại và phát triển trong một “thế giới phẳng” và không phẳng. Chúng ta đang sống trong thời kỳ lịch sử phát triển rút ngắn, lịch sử ngắn hạn, một ngày mang sức mạnh bằng của cả trăm năm. Và, chưa bao giờ như hôm nay, sự an nguy dân tộc, lẽ hưng vong đất nước biến thiên chỉ trong khoảnh khắc trở một bàn tay, nên chúng ta càng phải thận trọng trong mỗi quyết định, tỉnh táo và cảnh giác trên từng chặng đường.

Điều đó đang thách thức chúng ta về sự tinh tế và tỉnh táo mở tầm viễn kiến, với mục tiêu minh triết nhằm xác lập tầm nhìn chiến lược, định vị quốc gia, phát triển và bảo vệ đất nước.

Trong tầm nhìn năm 2045, Việt Nam sẽ và phải trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Nói một cách cách hình ảnh, một nước phát triển, điểm đến nhân văn trong thế giới chỉnh thể, với tư cách một nước công nghiệp phát triển, nơi hội tụ của niềm tin, tri thức và tấm lòng tin cậy, thủy chung, nhân ái, chan hòa với bạn bè quốc tế, phát triển bằng phương thức rút ngắn, với bản lĩnh Việt Nam. Nghĩa là, chúng ta phải trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển - một quốc gia kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch hiện đại thương hiệu Việt, với tấm “căn cước” văn hóa Việt Nam bản sắc và nhân văn.

Đó là sự lựa chọn mang tầm chiến lược. Đó cũng là sự định vị chiến lược phát triển mang tầm văn hóa của Việt Nam trong tầm nhìn tới năm 2045.

Chưa bao giờ như hiện nay, lịch sử nhân loại đang vận động phức tạp và biến ảo khôn lường, thời cơ hàm chứa cả thách thức và ngược lại. Chúng ta càng không mơ hồ, ảo tưởng, vì con đường dân tộc ta phải đi, đang đi là chính đạo, xán lạn và đầy tin tưởng. Điều đó đặt ra trước chúng ta thách thức về sự kiên định và sự sáng tạo trong mỗi quyết sách chiến lược.

Và, hơn hết mọi thời, hiện nay, trong không gian mở, thế giới bước vào thời kỳ lịch sử phát triển ngắn hạn và rút ngắn, với kinh tế tri thức, số hóa, trí tuệ nhân tạo… giữ vai trò xung lực. Điều đó đang thách thức chúng ta về nguyên tắc phát triển xã hội chủ nghĩa trong việc xây dựng lực lượng chiến lược, kiến tạo và phát triển động lực của sự phát triển đất nước nhanh, mạnh và bền vững.

Trong bối cảnh ấy, trên lộ trình đất nước hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tốc độ và cả chiều sâu, hơn bao giờ hết, càng đòi hỏi chúng ta về tầm nhìn chiến lược quảng khoát và biện chứng, về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế trong mỗi quyết sách chính trị, về tính nhân văn và bền vững trong mỗi bước đi, về sự trung thành, kiên định và sáng tạo, linh hoạt không ngừng trong hành xử… mà vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất xuyên suốt mọi suy nghĩ và hành động đổi mới là, giữ vững vô điều kiện nguyên tắc xã hội chủ nghĩa bất di bất dịch: Bảo vệ vị thế, sự toàn vẹn lãnh thổ ngàn năm, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của nhân dân ta, dù trong bất cứ điều kiện nào. Và, không gì minh triết hơn lúc này, rằng “chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước” rằng, “nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Đó là bản lĩnh cần có, một cách không hổ thẹn, ngay từ chính lúc này!

Đồng thời, chưa bao giờ như bây giờ, lịch sử dân tộc càng cho thấy, việc kiến tạo và nắm lấy thời cơ và tự thách thức chính mình trong việc bảo vệ và phát triển lợi ích quốc gia - dân tộc của chúng ta: Sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng là tối thượng và quyền tự quyết dân tộc xã hội chủ nghĩa là vô giá phải là trọng sự quan thiết sinh tử hàng đầu. Lợi ích đó không thể bị diệt vong bởi nạn ngoại xâm và càng không thể bị tiêu vong bởi nạn nội xâm.

Núi cao đo bản lĩnh, thành bại thử khí phách.

Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị, về bản lĩnh nhân văn… của Đảng, Nhà nước ta, về lòng yêu nước, thương nòi… của mỗi người Việt Nam ta, về đức dám hy sinh, gan góc… đối với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta! Phải chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải điềm tĩnh và quyền biến “dĩ bất biến ứng vạn biến” trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào. Thượng sách giữ nước lúc này là, lợi ích quốc gia -  dân tộc - lợi ích của nhân dân là tối cao, là bất khả xâm phạm; đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững, dân tộc phải tự mình trở nên hùng cường và phồn vinh. Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia khu vực ngay lúc này đây vẫn đang cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược của dân tộc, về lợi ích chiến lược của quốc gia, nhất là về động lực chủ yếu đại đoàn kết toàn dân tộc của cách mạng nước nhà!

Đó là khí phách cần nâng niu và phát triển, không do dự, lúc này!

Toàn Đảng, toàn dân tộc chúng ta đã, đang và tiếp tục hành xử kiên định như thế, một cách kiên định và sáng tạo theo lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như tinh thần ông cha ta đã nối đời đã nguyền giữ trọn Tổ quốc này, quyết đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta tiếp tục tiến những bước quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn, chưa từng thấy trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam.

4. Nhằm đảm bảo sự ổn định, phát triển và tiến bộ của đất nước, chúng ta phải xây dựng và phát triển hệ động lực to lớn và chủ yếu với một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa song hành với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và con người Việt Nam ngang tầm công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, trên nền tảng một nền văn hóa của sự phát triển bền vững, ngang tầm thời đại. Đây là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách. Đó cũng là lẽ sống còn, là quyết tâm chính trị không gì lay chuyển của Đảng ta; là nhân tố căn bản phát huy bản lĩnh Việt Nam, sức mạnh vô địch của nền văn hóa vì sự phát triển bền vững và nhân văn của dân tộc ta, trong thời đại ngày nay.

Để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại, chúng ta phải không ngừng thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tốt nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển lực lượng sản xuất xã hội không chỉ về quy mô, tốc độ mà cả chiều sâu của nó. Đồng thời, phải chủ động xây dựng một quan hệ sản xuất phù hợp với nó, trọng tâm là thể chế quản lý, cơ chế vận hành nền kinh tế phù hợp, đủ mạnh và có hiệu quả. Chủ động và tích cực thực hiện có hiệu quả hơn nữa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh và động lực phát triển đất nước.

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ. Theo đó, phải tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trước mắt, chúng ta tiếp tục cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là “công bộc” của nhân dân; hoàn thiện nền pháp chế xã hội chủ nghĩa để pháp luật thật sự thượng tôn; không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt từ kinh tế, chính trị, tới văn hóa, tư tưởng và đạo đức của nhân dân. Để thực hiện thành công nhiệm vụ đó, chúng ta phải dựa vào nhân dân. Bởi lẽ, có nhân dân là chúng ta có tất cả. Cũng bởi lẽ, “Đảng ta là đứa con nòi của giai cấp lao động nước ta...”, “ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác”. 

Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu phát triển mới của cách mạng, Đảng phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức với một đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức tốt, liên hệ và gắn bó mật thiết với nhân dân; đồng thời phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

5. Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc thiêng liêng, trước biển lớn thế giới, dẫn dắt dân tộc nhịp bước đi tới 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đáp lại yêu cầu thao thiết của đồng bào, Đảng chúng ta tiếp tục nỗ lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Việc trọng tâm trước mắt là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, chống quan liêu, tham nhũng và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên; rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của người đứng mũi chịu sào trước lịch sử, do nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó.

Sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa do nhân dân làm chủ. Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ trong Đảng tới toàn dân tộc, rắp mưu tham nhũng, “băm nhỏ” lợi ích quốc gia, gây nên tệ cát cứ, cục bộ,… người đó mang tội. Vì đó là những “giặc nội xâm” nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, “hung hãn nhất”,… có thể làm dân tộc suy vong, quốc gia băng hoại. Hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, quyết không thể lùi bước và càng không thể dung thứ!

Đó là mệnh lệnh của Đổi mới, là mệnh lệnh của nhân dân kết tinh bản lĩnh của dân tộc, không gì cản được, ngay từ chính lúc này! 

Đảng nghiêm khắc tiếp tục xứng đáng là một Đảng cách mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ. Không một ai có thể cản nổi Con tàu Đổi mới đi trên biển thế giới, vì chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đang tiến lên phía trước: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ai không thành tâm sửa mình, sẽ tự mình đào thải chính mình trước khi Quốc pháp, Đảng cương toàn dụng.

 Bởi thế, lại hơn lúc nào hết, vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích của nhân dân, hiện nay, chúng ta, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam có lương tri phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu những tệ nạn nguy hiểm, chết người, làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn đất nước ấy. Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của dân tộc, của nhân dân ta bị vi phạm; thời cơ để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp…; trong khi những thế lực chung quanh ta, ở xa ta, có kẻ những rắp mong dân tộc Việt Nam ta suy tàn, Tổ quốc Việt Nam yêu quý của hơn 98 triệu đồng bào chúng ta lâm vào vòng hỗn loạn, thậm chí trở thành yếu hèn hoặc rơi vào vòng nô lệ mới. Lúc ấy, hối thì đã muộn!

Và, chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với nhân dân lại càng đòi hỏi chăm lo, vun đắp. Mất lòng nhân dân là mất tất cả! Đoàn kết thống nhất là sức mạnh vô địch. Đảng chúng ta, dân tộc chúng ta khắp muôn dặm xã tắc sơn hà phải là một khối đoàn kết và thống nhất! Vì, lịch sử dân tộc ta cho thấy, khi anh em khắp cõi hòa thuận, trên dưới vua tôi một bụng, cả nước nỗ lực, toàn dân góp sức, thì không một kẻ thù nào xâm lăng Tổ quốc, dù tàn bạo và thâm hiểm nhất, không bị quét sạch, giữ gìn trọn vẹn và không ngừng phát triển tất cả những gì của giang san ông cha mấy ngàn  năm di duệ.

Lớn lên từ truyền thống hòa hiếu, nhân văn, cầu thị và bước ra thế giới, dân tộc ta kiên tâm bảo vệ sự trong sáng của tình đoàn kết thống nhất, giữ chữ tín làm danh dự Quốc thể giữa các quốc gia dân tộc và cùng nhân loại cần lao chung sức dựng xây thế giới hòa bình, văn minh và không ngừng tiến bộ. Đó là lẽ sống, là lương tri, là tấm lòng khoan hậu của dân tộc Việt Nam trải mấy ngàn năm. Hơn hết bao giờ, 98 triệu đồng bào ta đại đoàn kết và tin tưởng nhịp bước mạnh mẽ và vững chắc tiến cùng nhân loại!

Hơn hết lúc nào, Đảng mãi nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước thềm Xuân Nhân Dần 2022, trong tầm nhìn năm 2045, với bản lĩnh hào sảng của hơn 35 năm Đổi mới, chúng ta càng đinh ninh nhớ và thực hiện mơ ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, càng đau đáu với lời Người dặn dò: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, nguyện xây dựng và bảo vệ giang san xã tắc với khí phách Việt Nam, vì Tổ quốc hùng cường, vì danh dự con Lạc cháu Hồng./.

Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất