Thứ Bảy, 22/6/2024
Chủ động phòng ngừa tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan

Đúng như đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương, thời gian qua, trong nội bộ ta, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan bộc lộ khá rõ nét. Đây là một biểu hiện hết sức nguy hiểm, bởi lẽ điểm mới trong chiến thuật mà các thế lực thù địch sử dụng thời gian qua là tăng cường xây dựng, phát triển những phần tử phản động ở trong nước để chống phá cách mạng từ bên trong là chủ yếu, thay cho ý đồ trước đây là sử dụng lực lượng chống phá từ bên ngoài là chủ yếu. Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch, cùng các phần tử cơ hội chính trị đang thực hiện là kích động để phát triển mạnh “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan tôn giáo” hòng tạo ra cuộc chiến ngay trong nội bộ, với cảnh "nồi da nấu thịt" như đã diễn ra ở một số nước.

Thực chất của “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi” chính là tư tưởng khép kín, biệt lập, bảo thủ, bài ngoại, ngờ vực dân tộc khác... Tư tưởng này thường hay nhấn mạnh đặc điểm riêng biệt của dân tộc, không thấy rõ lợi ích của quốc gia và tương lai của dân tộc mình. Họ không muốn tiếp thu sự giúp đỡ và những kinh nghiệm hay những tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác. Nếu kích động thành công “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”, cũng có nghĩa dung dưỡng cho quan điểm đề cao lợi ích cục bộ của mỗi dân tộc, chia rẽ tình đoàn kết thống nhất và từ bỏ những lợi ích chung của dân tộc Việt Nam để kích động đồng bào dân tộc ít người đấu tranh đòi thành lập “Nhà nước riêng”, có vua riêng như đang kích động đối với đồng bào Mông, Khơ-me... hiện nay. Mục đích của "Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi" là chia cắt đất nước ta thành nhiều vùng miền, khu vực tự trị của đồng bào dân tộc thiểu số và không phụ thuộc vào Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thay vào đó sẽ là lực lượng chính trị phản động nắm giữ... Tư tưởng tôn giáo cực đoan thực chất là tuyệt đối hóa tính biệt lập, đặc thù của mỗi tôn giáo, đề cao tôn giáo mình, phủ nhận hoặc xem thường với thái độ miệt thị các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo; chỉ thấy quyền lợi của tôn giáo mình, chà đạp lên quyền lợi của tôn giáo khác và nuôi dưỡng ngày càng sâu mối hận thù với các dân tộc, tôn giáo khác... Tư tưởng cực đoan tôn giáo thường xuất hiện ở những chức sắc, những tín đồ có những biểu hiện cực đoan, đối lập với chính quyền cơ sở hoặc những nhà hoạt động xã hội nhân danh là vì dân, cùng với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch từ bên ngoài nhằm xây dựng những "cốt cán" trong tôn giáo... Bản chất sâu kín bên trong của âm mưu kích hoạt “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và cực đoan tôn giáo” như một công cụ mềm để thực hiện ý đồ cứng là để xây dựng những “cốt cán” trong nước, từng bước nắm giữ, khống chế đồng bào các dân tộc, các giáo dân để hình thành lực lượng đối trọng với chính quyền, cao hơn nữa là gây mâu thuẫn, xung đột dân tộc và đẩy tới ly khai, tự trị ở các vùng dân tộc thiểu số, lãnh địa độc lập của các tôn giáo.

Chiêu bài kích động: “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và cực đoan tôn giáo” thường được các thế lực thù địch gieo rắc, phát triển ở các vùng, miền của đất nước, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo... với hy vọng sẽ tạo dựng được những lực lượng phản động bên trong đối lập với Đảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở. Mưu toan dựng các ngọn cờ là những người có tư tưởng cực đoan trong dân tộc với cực đoan trong tôn giáo là lãnh địa có lượng dân cư không nhỏ, dễ dựa vào hình tượng, quyền uy của bề trên tối cao là hình tượng “vua, chúa” để dụ dỗ và lôi kéo dân lành theo kịch bản đã định trước. Khi lôi kéo, tụ tập được đám đông quần chúng “nhẹ dạ cả tin” thì chúng sẽ đưa ra những lời lẽ xúi giục, kích động mọi người tham gia biểu tình, gây rối, vi phạm pháp luật... Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam đã chứng minh, các nước đế quốc có âm mưu thôn tính nước ta đã tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tạo dựng tay chân từ bên trong để chống phá cách mạng. Khi đã xâm lược đất nước ta thì kẻ thù tìm cách mua chuộc, lôi kéo những người có uy tín như già làng, trưởng bản trong các dân tộc thiểu số; giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích cai trị. Thời kỳ chúng ta bước vào công cuộc đổi mới, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ để thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang còn vững mạnh, không thể chuyển hóa ngay được nội bộ nên phải thực hiện từng bước. Các thế lực thù địch hy vọng rằng tiếp tục tạo dựng con bài "chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan" và coi đó là những ung nhọt để xem Đảng, Nhà nước Việt Nam giải quyết nó như thế nào. Con đường, biện pháp hữu hiệu để làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam suy yếu vẫn là dùng chiêu bài gieo rắc tư tưởng "dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan" vào trong nội bộ ta, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức... hòng tạo ra những "chiến binh" phá hoại an ninh, gây mất trật tự, mất ổn định xã hội cùng với sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ từng bước làm cho Việt Nam "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và tự sụp đổ.

Trước những chiêu trò ấy, trách nhiệm của chúng ta là phải cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh vạch rõ mưu đồ đen tối, những kẻ đeo mặt nạ trá hình những nhà hoạt động xã hội, cài cắm phần tử cực đoan trong các dân tộc ít người và các tôn giáo, đại diện cho “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi” đội lốt tôn giáo trước ánh sáng công lý và pháp luật. Nhưng đáng tiếc thay trong nội bộ ta đã có những người bị lung lạc, mắc mưu kẻ xấu, phát sinh những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan, có những lời nói và việc làm sai trái, tiếp tay cho các thế lực thù địch âm mưu kích động bạo loạn, gây ly gián nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Điển hình là trong sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung thời gian qua. Trong khi Đảng, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương ra sức nỗ lực khắc phục hậu quả, thì ngay trong nội bộ có một số người do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng “cực đoan tôn giáo” đã lợi dụng sự cố này để tung tin bịa đặt, kích động người dân không nhận chính sách hỗ trợ, hòng làm “nóng” thêm vấn đề. Một số phần tử cơ hội chính trị đã núp bóng các tổ chức “xã hội dân sự” để kích động người dân đấu tranh với Formosa, tẩy chay nhà thầu nước ngoài... Bên cạnh đó, một số chức sắc cực đoan trong tôn giáo đã móc nối với một số tổ chức phản động ở nước ngoài để tổ chức tuần hành, biểu tình; gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Tương tự là vụ bạo loạn, gây rối ở Mường Nhé (Điện Biên) vào tháng 5-2011. Cũng do ảnh hưởng bởi "Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi" mà một số phần tử cơ hội chính trị được các thế lực thù địch hà hơi, tiếp sức cả về tinh thần và vật chất đã đứng ra tuyên truyền xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, kích động, tập hợp lực lượng hòng hình thành "Vương quốc Mông"... Tất cả những lời nói và hành động diễn ra trong nội bộ ấy đều được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan trong nội bộ, góp phần làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch trong Chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam là trách nhiệm của mỗi người dân. Để công việc ấy tiến hành hiệu quả, có nhiều việc phải làm, nhưng trước hết cần tuyên truyền cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào tôn giáo có nhận thức sâu sắc về “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan tôn giáo”, sự nguy hại của nó để chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh. Đồng thời qua tuyên truyền phải làm cho nhân dân thấy rõ ý đồ đen tối của các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài kích động “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan tôn giáo” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chú trọng tuyên truyền về truyền thống quý báu trong lịch sử dân tộc ta là tuy mỗi thành phần dân tộc, mỗi loại hình tín ngưỡng, tôn giáo có nguồn gốc, đặc điểm và thời điểm hình thành, sự phát triển khác nhau, nhưng nhìn chung luôn có tinh thần bao dung, đoàn kết giữa các thành phần dân tộc, đoàn kết lương giáo trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các dân tộc, các tín đồ ở mỗi tôn giáo đã không tiếc sức người, sức của góp phần to lớn làm nên thắng lợi hào hùng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhiều chức sắc tôn giáo, tăng ni, phật tử đã hướng dẫn tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước” được vinh danh. Trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta bao giờ cũng rất công bằng, nếu những ai đó có công với nước, với dân sẽ được ghi danh, những ai "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chấp nhận làm tay sai cho các thế lực thù địch, có dã tâm bán rẻ đồng bào và lợi ích quốc gia-dân tộc thì trước sau cũng bị vạch trần, lên án./.

Nguồn: qdnd.vn, ngày 31/8/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất