Thứ Bảy, 2/3/2024

Công tác dân vận trong tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

         
Bùi Tiến Lực
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Các bài khác

TẠP CHÍ IN