Thứ Tư, 24/7/2024

Phát huy vai trò người có uy tín trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

        
Nguyễn Đức Tuy
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN