Thứ Tư, 24/7/2024

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

        
Trương Nhật Quang
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN