Thứ Tư, 24/7/2024

Phát huy sức mạnh "Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ"

        
Thiếu tướng Vũ Đức Long
Phó Chính ủy Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Các bài khác

TẠP CHÍ IN