Thứ Sáu, 21/6/2024
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực, đại diện lãnh đạo Vụ Đoàn thể nhân dân, Văn phòng, Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội, đồng chí Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Hội.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó nhấn mạnh: Năm 2021, Đảng đoàn Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Hội nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng đoàn đã phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là các quy định, hướng dẫn, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thông qua việc học tập, quán triệt, các cấp hội đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và nghị quyết đại hội của đảng bộ các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026); thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; chỉ đạo các cấp hội tiến hành tổng kết 5 năm phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi (giai đoạn 2016 - 2021)...

Hiện nay, hệ thống tổ chức hội được thành lập hoàn chỉnh ở 4 cấp. Toàn hội hiện có 14.556 tổ chức cơ sở hội, trên 3 triệu hội viên (trong đó 81% hội viên là cựu chiến binh, 19% hội viên là cựu quân nhân). 

Đồng thời, phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy và các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hội quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Đến nay 100% các tỉnh ủy, thành ủy và các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đều ban hành chỉ thị hoặc thông tri lãnh đạo việc tổ chức đại hội hội cựu chiến binh ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội Cựu chiến binh các cấp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến cơ sở đã căn bản hoàn thành công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội từ Quý 1 đến hết Quý III năm 2022.

Đối với công tác xây dựng Hội, Đảng đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ của Hội. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân để kịp thời định hướng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng trong toàn hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bệnh công thần, kiêu ngạo trong cán bộ, hội viên, cựu chiến binh. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động có nền nếp và đạt hiệu quả tốt, nhất là trong phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cựu chiến binh và hội cựu chiến binh ở một số địa phương…

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc


Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Hội triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Ban Chấp hành Trung ương Hội xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội cựu chiến binh các cấp (nhiệm kỳ 2022 - 2027), Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027); tiếp tục thực hiện phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; chỉ đạo các cấp hội và hội viên tiếp tục quán triệt và gương mẫu chấp hành chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19…

Đến nay, toàn quốc đã có 8.532 / 14.556 cơ sở hội tiến hành đại hội xong (đạt 60%). Trong đó, có 6 tỉnh, thành phố đại hội xong cấp cơ sở; 10 tỉnh hội chỉ đạo đại hội điểm xong cấp huyện. 3 tỉnh hội được chọn đại hội điểm là thành phố Hải Phòng, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Quảng Nam. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tán thành với nội dung báo cáo đã trình bày, đồng thời làm rõ một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác hội như: mô hình tổ chức, bộ máy, biên chế Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, cấp huyện chưa thống nhất; còn tình trạng một số cấp ủy cơ cấu cán bộ, công chức dư biên chế ở các cơ quan, đơn vị về công tác cơ quan hội cựu chiến binh các cấp nhất là đối với cấp xã… Từ những tồn tại đó, các đại biểu đã đề nghị một số kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần giúp Hội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả Hội Cựu chiến binh đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: “Từ khi thành lập đến nay, trải qua hơn 32 năm phấn đấu và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, không những đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh mà còn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, Hội không ngừng đổi mới và lớn mạnh, tiếp tục đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc


Tán thành với những đánh giá về kết quả đạt được của Hội được nêu trong báo cáo, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đánh giá: Trong năm 2021, Hội Chiến binh Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó phải kể đến, Đảng đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn bộ đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh trung thành, kiên định vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, các phong trào thi đua, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… “Hội Cựu chiến binh Việt Nam có vai trò nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, chính quyền và cho nhân dân, nhất là ở cơ sở” - đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đồng tình với các nhiệm vụ mà Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh đề ra trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác năm 2022 mà Ban Chấp hành Trung ương Hội đã đề ra, để phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, giành nhiều thành tích hơn nữa. Các cấp hội tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của năm là tổ chức thành công đại hội hội cựu chiến binh các cấp (nhiệm kỳ 2022 - 2027), Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027), trong đó cần chủ động, xây dựng nhiều phương án tổ chức đại hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự buổi làm việc


Ngoài ra, Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội một cách toàn diện; chủ động phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới. Trong các phong trào của Hội, cần đẩy mạnh phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Các cấp hội tăng cường phối hợp làm tốt công tác tổ chức và tập hợp lực lượng cựu quân nhân, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đối với việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương đề xuất nghiên cứu tổng kết Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Chính trị ban hành văn bản mới về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo...

Tin và ảnh: Hà Thanh
Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất