Thứ Tư, 24/7/2024
Đảng bộ quân sự tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu, Bộ CHQS tỉnh trao đổi kinh nghiệm nắm bắt tâm tư, tình cảm cán bộ, sỹ quan trong LLVT tỉnh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ, ngay sau khi Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ban hành Chỉ thị số 590-CT/ĐUQSTW ngày 4-10-2010 về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc quán triệt, kịp thời ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp ra Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với đặc điểm địa bàn và tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phải được tổ chức nghiêm túc, đa dạng, sáng tạo, đúng quy định; gắn với làm tốt công tác tư tưởng, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, cấp dưới, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình chung, không để những đột biến xảy ra. Nét nổi bật trong triển khai thực hiện là cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có giải pháp khắc phục; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cách làm hay, mô hình, đơn vị điểm về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở từng loại hình cơ quan, đơn vị từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Với những chủ trương, giải pháp sáng tạo đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giúp cho tư tưởng bộ đội ổn định; phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tác phong công tác của người chỉ huy có đổi mới; các biểu hiện, thiếu dân chủ, quan liêu, lãng phí, đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng dân chủ để vụ lợi cá nhân ở các đơn vị giảm rõ rệt. Quyền làm chủ của mọi quân nhân được đảm bảo; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và đoàn kết quân - dân ngày càng được tăng cường; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện hàng năm đều tăng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, thực sự là lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Năm 2018 Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và trên 400 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Theo Đại tá Phạm Huy Đông, để thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức học tập chính trị, sinh hoạt đảng, chính quyền, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện công tác dân vận, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cần được kết hợp chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó có việc “làm theo” tấm gương của Bác về thực hành dân chủ và chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về: “Xây dựng ý thức tôn trọng, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung khắc phục những nhận thức lệch lạc, cho rằng: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở là việc của Hội đồng quân nhân, qua đó, phát huy được trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Thực tiễn chỉ ra rằng, để giữ vững ổn định đơn vị, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cần phát huy quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ thông qua đối thoại dân chủ, qua các hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Theo đó, cần duy trì có nền nếp sinh hoạt Hội đồng quân nhân, Ngày chính trị - văn hóa - tinh thần, Ngày pháp luật, Ngày Đảng để cán bộ, chiến sĩ nói lên được những suy nghĩ của mình và đề đạt những nguyện vọng cần thiết. Đây cũng là dịp để các cấp tiếp thu và giải quyết những vướng mắc, đảm bảo quyền dân chủ cho các đối tượng trong cơ quan, đơn vị. Các vấn đề về quân sự và chuyên môn; chính trị; kinh tế và đời sống phải được đưa ra trao đổi, thảo luận một cách dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện cho mọi người bộc lộ hết những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những ý kiến hay nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa và gia đình quân nhân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Lấy kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở là một trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Chú trọng gắn chặt việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tạ Quang Chính/ baobacninh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất