Thứ Tư, 1/2/2023
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

 

Trang tin điện tử Dân vận đăng tải toàn văn: 

Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW

và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Gửi cho bạn bè

Các tin khác