Thứ Sáu, 14/6/2024
Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ nhất
 
Quang cảnh phiên họp 


Tại phiên họp, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày các dự thảo Kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Kết luận về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận đóng góp ý kiến vào 2 dự thảo văn bản nói trên, qua đó làm rõ thêm các nhóm nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong Tiểu ban cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan. Nhiều ý kiến đề nghị việc phân công nhiệm vụ cần được thực hiện sớm và phải rất cụ thể, chi tiết, rõ người, rõ việc, đề cao trách nhiệm cá nhân để tăng tính chủ động trong việc triển khai cũng như phối hợp công tác nhằm chuẩn bị và phục vụ Đại hội được chu đáo.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến của đại biểu và nêu một số vấn đề cần tập trung. Đồng chí nêu rõ, khối lượng công việc của Tiểu ban rất lớn, rất cụ thể, gồm 3 nhiệm vụ, quyền hạn chung, được cụ thể thành hơn 100 nhiệm vụ và sẽ tiếp tục được bổ sung để giao cho các đồng chí thành viên Tiểu ban triển khai tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công việc của Tiểu ban có thuận lợi là đã có nhiều kinh nghiệm từ các Đại hội trước, nhiều đồng chí thành viên hiện nay cũng đã từng tham gia phục vụ các Đại hội XII, XIII; phương tiện, kỹ thuật đầy đủ và hiện đại hơn. Tuy nhiên có khó khăn là trong tình hình hiện nay có những yêu cầu mới về nhiệm vụ đòi hỏi công tác tổ chức phục vụ có sự đổi mới và phải chủ động trong mọi tình huống, trong đó có tính đến các tình huống cấp bách về an ninh, an toàn để có kịch bản, phương án dự phòng.

Vì vậy, trên cơ sở các dự thảo kế hoạch đã trình bày, đề nghị các đồng chí thành viên tiếp tục nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản, làm rõ thêm công việc cụ thể và những đề xuất cần thiết, gửi về Thường trực Tiểu ban để tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện. Cùng với đó, từng đồng chí sớm triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và có sự chủ động trao đổi, phối hợp công việc với những cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, thời điểm hiện tại, 5 Tiểu ban của Đại hội XIV đã đi vào hoạt động, trong đó công việc của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng có liên quan rất nhiều tới công việc của các Tiểu ban khác, do đó trong hoạt động không thể tách rời mà cần có sự thống nhất trong phối hợp, chỉ đạo, điều hành giữa các Tiểu ban.

Làm sao để các sự kiện, các công việc diễn ra trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng được tổ chức chu đáo, hợp lý, hài hòa, nhất là công tác tuyên truyền phải luôn chủ động đi trước, bảo đảm có chiều sâu và có sức lan tỏa, tạo được hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân phấn khởi thi đua, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong từng năm, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất