Thứ Tư, 24/4/2024
Hưng Yên: Dân vận chính quyền để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
 
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả một cửa xã Tân Quang (Văn Lâm)

 

Xã Tân Quang (Văn Lâm) là một trong những địa phương được lựa chọn để xây dựng mô hình điểm Dân vận khéo chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện mô hình, đến nay, lề lối làm việc, tác phong và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến rõ nét. Cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm phương châm “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn); “5 không” (không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, gây phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ); “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) và “4 xin” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép). Cùng với đó, cán bộ, công chức xã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện “5 biết”: Biết nộp hồ sơ trực tuyến; biết thanh toán trực tuyến; biết phản ánh kiến nghị trực tuyến; biết nhận kết quả trực tuyến và biết cài đặt, sử dụng các ứng dụng điện tử. Cán bộ, công chức thực hiện “3 hướng dẫn”: Hướng dẫn sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến; hướng dẫn thanh toán trực tuyến; hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng số. Nhờ vậy, người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, làm việc được thuận tiện, nhanh chóng.

Anh Nguyễn Tiến Nam (thôn Tăng Bảo, xã Tân Quang) cho biết: Cán bộ, công chức xã rất thân thiện, hướng dẫn tôi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chi tiết, cụ thể. Tôi rất hài lòng khi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa xã Tân Quang.

Việc triển khai xây dựng mô hình điểm Dân vận khéo chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp được Ban Dân vận Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm. Cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của UBND các xã, phường được sắp xếp ngăn nắp hơn, khang trang hơn, các bảng niêm yết thủ tục hành chính khoa học, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận. Đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa chuyên nghiệp hơn, thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, bảo đảm trước và đúng hạn. Chính quyền gần dân hơn, thân thiện với nhân dân thông qua việc gửi thư cảm ơn, thư chúc mừng (kết hôn, khai sinh), thư chia buồn (đối với gia đình có việc hiếu). Từ đó, phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Từ 6 mô hình điểm ban đầu, tỉnh phấn đấu năm 2024 nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với xây dựng và nhân rộng mô hình Dân vận khéo chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được chú trọng, đến nay, toàn tỉnh có gần 2.500 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực và đang hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, của các địa phương trong tỉnh, góp phần gỡ nút thắt trong giải phóng mặt bằng…

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng, ngày 13/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 254-TB/TU về tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp (Thông báo số 254). Sau hơn 2 năm thực hiện Thông báo số 254, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với thực hiện công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, ký kết triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ban Dân vận, MTTQ với HĐND, UBND các cấp. Chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện quy định tiếp dân theo định kỳ; xây dựng quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, ngày 5/2/2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 05-KH/BDVTU tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2024. Trong đó, xác định tiếp tục thực hiện nội dung Đề án số 02 là nhiệm vụ quan trọng; đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức làm việc và thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước…

(baohungyen.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất