Thứ Sáu, 21/6/2024
Đồng Nai: Ký kết thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện" xã, phường, thị trấn

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 
Các đại biểu dự lễ ký kết giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

 

Nội dung trọng tâm của hai cơ quan phối hợp thực hiện về công tác dân vận chính quyền năm 2024, gồm: triển khai mô hình Chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình hiện nay; triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo Phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế tại nguồn; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện mô hình Buổi sáng với nhân dân theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tạo lập cơ sở tôn giáo trái luật; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đối với thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn, đảm bảo công khai dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử; đảm bảo cơ sở vật chất, môi trường công sở văn minh, thân thiện; xây dựng hoạt động của chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện; xây dựng hình ảnh người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân.

Mỗi cán bộ, công chức gương mẫu, nghiêm túc thực hiện các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, đạo đức công vụ, lề lối, tác phong công tác trong giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc với nhân dân.

Thực hiện tốt “Nụ cười công sở”, tiếp đón niềm nở, giải thích, hướng dẫn tận tình cho nhân dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm “4 xin”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; “5 không”: không cửa quyền, hách dịch gây khó khăn phiền hà, không quan liêu vô cảm, vô trách nhiệm, không tham nhũng lãng phí lợi ích nhóm, không xu nịnh chạy chọt gian dối và không lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ.

Các đồng chí Cao Tiến Dũng và Võ Tấn Đức nêu rõ, việc phối hợp giữa hai bên nhằm làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác dân vận năm 2024 của tỉnh là Xây dựng chính quyền thân thiện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm hành động “Sâu sát, phù hợp, thực chất, đồng thuận”.

(baodongnai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất