Thứ Sáu, 14/6/2024
THƯ TÒA SOẠN

Chuyên mục, chuyên trang Dân tộc - Tôn giáo sẽ cung cấp những thông tin bổ ích về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; những bài học kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay trong vận động đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo; giới thiệu những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”; qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tạp chí Dân vận kính mong các đồng chí, quý vị bạn đọc tiếp tục quan tâm ủng hộ, cộng tác viết bài, tham gia đóng góp ý kiến để chuyên mục, chuyên trang ngày càng hoàn thiện, xứng đáng với sự quan tâm, tin yêu của các đồng chí và quý bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất