Thứ Năm, 25/7/2024
TP Thanh Hóa “Dân vận khéo” huy động sức dân nâng cấp, mở rộng đường giao thông

Từ nguồn vốn của Nhà nước và người dân hiến đất, tuyến đường thôn 5 đi thôn 6 xã Thiệu Vân đã hoàn thànhTP Thanh Hóa có hơn 1.425 km đường nội bộ các khu vực dân cư. Trong đó, hiện còn nhiều tuyến đường nội bộ ở các khu dân cư cũ có mặt đường nhỏ hẹp, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Thực hiện Nghị quyết số 311/2016/NQ-HĐND, ngày 30-12-2016 của HĐND thành phố về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND, ngày 30-7-2013 của HĐND TP Thanh Hóa khóa XX về xã hội hóa xây dựng hệ thống đường giao thông, lát vỉa hè, trồng cây xanh cấp nước, điện chiếu sáng, kênh mương, giao thông nội đồng, giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn thành phố”, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cùng vào cuộc vận động nhân dân chung sức đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nhất là việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường và hệ thống vỉa hè, cống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng trong các khu dân cư.

Qua rà soát, phường Đông Hải có 10 tuyến đường, ngõ chật hẹp có đủ điều kiện vận động nhân dân hiến đất, công trình để mở rộng, với tổng chiều dài trên 2,5 km; 16 tuyến đường, ngõ xuống cấp và hệ thống thoát nước không đảm bảo yêu cầu, với tổng chiều dài 2,86 km... Anh Ngô Quốc Huy, Chủ tịch UBND phường cho biết: “Với mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị ở khu dân cư hiện hữu, Ban Chấp hành đảng bộ phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/ĐU, ngày 29-9-2020 về tăng cường lãnh đạo vận động nhân dân hiến đất, công trình để mở rộng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, ngõ phố chật hẹp, xuống cấp và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020-2023, mục tiêu đến năm 2025”.

Trên tinh thần của nghị quyết, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường, cùng với chi bộ, ban liên cán, ban công tác mặt trận của 8 phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc hiến đất làm đường giao thông và chỉnh trang đô thị. Đi liền với đó, trong quá trình triển khai, chi bộ, ban cán sự các phố đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, trên tinh thần lấy “dân làm gốc”. Nhờ vậy đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn phường trong việc hiến đất nâng cấp, mở rộng đường giao thông. Tiêu biểu các phố Sơn Vạn đã vận động 177 hộ dân hiến hơn 10.000 m2 đất ở, tương đương khoảng 50 tỷ đồng, để nâng cấp, mở rộng hơn 5 km đường giao thông, ngõ phố từ 3,5 m lên 7 m; phố Lễ Môn vận động nhân dân đóng góp kinh phí nâng cấp 4 tuyến đường, trồng 5 tuyến đường hoa, tu sửa khuôn viên nhà văn hóa, với tổng kinh phí hơn 503 triệu đồng; phố Ái Sơn 1 vận động nhân dân làm 3 tuyến đường, trồng 2 tuyến đường hoa, mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa phố, với tổng kinh phí 295 triệu đồng; phố Đồng Lễ làm đường hoa, đường cờ với kinh phí 22,5 triệu đồng. Từ nay đến năm 2023, phường Đông Hải tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất để nâng cấp, mở rộng 9 tuyến đường, ngõ phố xuống cấp; trồng hoa, cây xanh bóng mát và chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường, tuyến phố.

Nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, diện mạo nông thôn theo hướng đô thị và đời sống của Nhân dân được nâng cao, TP Thanh Hóa đã lựa chọn xã Thiệu Vân để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Qua rà soát, đánh giá, Thiệu Vân mới đạt 12/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Các tiêu chí chưa hoàn thành gồm giao thông, điện, văn hóa, truyền thông- thông tin, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, chất lượng môi trường sống. Với quyết tâm chính trị cao, đảng ủy, chính quyền xã đã bắt tay xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng tiêu chí còn thiếu, trong đó ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông. Theo quy hoạch của xã Thiệu Vân, tuyến đường từ ngã tư Vân Tập đi thôn 6 có chiều rộng mặt đường từ 4,5 đến 6,5 m. Qua rà soát, có 86 hộ dân thuộc thôn 1, thôn 5 và thôn 6 phải thực hiện thu hồi hơn 1.710 m2 đất ở, 637 m2 đất nông nghiệp cho công trình.

Để tiết kiệm chi phí trong công tác giải phóng mặt bằng, xã đã thành lập 2 tổ công tác với sự tham gia của các đồng chí trong đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích về những lợi ích lâu dài khi tuyến đường được mở rộng. Các tổ công tác đã thực hành “Dân vận khéo”, vận động 23 hộ dân đồng thuận hiến hơn 570 m2 đất cho công trình. Trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Thiệu Vân đã thành lập ban vận động với sự tham gia của các đồng chí trong đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ lợi ích khi có đường giao thông. Nghe thấu tình đạt lý, 100% số hộ đồng tình hiến đất và tháo dỡ tường rào, nhà cửa phục vụ công trình. Đến nay, tuyến đường từ ngã tư Vân Tập đi thôn 6 đã hoàn thành, góp phần tạo nên diện mạo mới cho xã Thiệu Vân. Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, xã Thiệu Vân đã huy động nhân dân địa phương đóng góp được khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt và hiến được 4.000 m2 đất, tương đương gần 10 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi nông thôn.

Trong giai đoạn 2013-2020, nhiều phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa đã thực hiện tốt việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí, cơ sở vật chất, sức lao động, hiến đất làm đường giao thông, rãnh thoát nước. Tiêu biểu như các phường, xã: Đông Sơn, Đông Cương, Quảng Hưng, Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Đông Hải, Quảng Thành, Đông Hương, Ba Đình, Quảng Hưng, Đông Vinh, Hoằng Đại... Kết quả, toàn thành phố đã huy động xã hội hóa được 756,033 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân hiến 80.606 m2 đất làm đường giao thông, với tổng giá trị hơn 158,236 tỷ đồng; vận động nhân dân lắp đặt 306,51 km đường ống cấp nước sạch và nạo vét, sửa chữa được 384 km kênh mương, giao thông nội đồng, với tổng giá trị 311,574 tỷ đồng; huy động xã hội hóa được 200,307 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho 363 nhà văn hóa thôn, khu phố và trường, lớp học trên địa bàn thành phố; lát đá vỉa hè chỉnh trang đô thị với diện tích 31.578 m2, với tổng giá trị 85,916 tỷ đồng.

Cuối tháng 4 năm 2022, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục ban hành Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về việc ban hành Đề án “Huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước, vỉa hè trên địa bàn TP Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025”. Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền của TP Thanh Hóa đang tập trung tuyên truyền, vận động đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị của “Thành phố bên bờ sông Mã” đạt mức chuẩn và trên chuẩn so với tiêu chuẩn đô thị loại I, góp phần xây dựng thành công đô thị thông minh, hiện đại có kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng đời sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt là sớm đưa TP Thanh Hóa trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu của cả nước.

(baothanhhoa.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất