Thứ Năm, 25/7/2024
Cái lý của "dĩ hòa vi quý"

Báo cáo của một địa phương mà đoàn đến làm việc, được chuẩn bị đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Khi trao đổi về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí phó bí thư được đoàn công tác nêu nhiều câu hỏi nhất và phần trả lời mới nghe qua cũng có vẻ tâm huyết nhất. Đại ý là, hầu hết cán bộ, đảng viên nhận thức rất sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp tiến hành để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chưa bao giờ có một nghị quyết được đón nhận hồ hởi, triển khai bài bản và mang lại kết quả quan trọng như lần này,...

Các thành viên đoàn công tác đề nghị đồng chí phó bí thư cho biết 27 biểu hiện của suy thoái được đảng bộ kiểm điểm như thế nào; có cá nhân nào tự nhận, hay được tập thể chỉ ra là có suy thoái? Mức độ suy thoái? Bao nhiêu trường hợp phải phê bình? Có cá nhân nào phải xử lý kỷ luật qua đợt kiểm điểm này không?

Đồng chí phó bí thư khẳng định, các tổ chức đảng làm rất nghiêm, chỉ ra nhiều biểu hiện suy thoái, như dao động trước khó khăn, ngại học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao... Tuy nhiên những điều cụ thể mà đoàn công tác yêu cầu lại không được giải đáp. Đoàn công tác chỉ rõ: Đồng chí phó bí thư có nêu vài cán bộ bị kỷ luật, nhưng tìm hiểu thêm mới biết đó là các trường hợp do báo chí phản ánh, hoặc cơ quan chức năng vào cuộc sau khi nhận được đơn thư tố cáo, chứ không phải do kiểm điểm chỉ ra.

Câu chuyện nêu trên xảy ra ở nhiều nơi. Giải thích về tình trạng này, không ít ý kiến cho rằng, các biểu hiện suy thoái nằm trong tư tưởng con người, trừu tượng lắm, rất khó diễn giải. Có những biểu hiện suy thoái dễ nhận diện hơn như: chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tội, vụ lợi cá nhân, đánh bạc, rượu chè bê tha, nhưng ai cũng ngại nói. Anh em, đồng nghiệp với nhau, nói ra dễ bị cho là bới móc.

Đó chỉ là cái lý của “dĩ hòa vi quý”, thiếu tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình, không nhận thức đúng yêu cầu mà nghị quyết đã nêu: “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”. Thiết nghĩ, trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng nêu trên, để nhận diện đầy đủ, có biện pháp hữu hiệu, mới đẩy lùi được các biểu hiện suy thoái./.

Nguồn: nhandan.com.vn, ngày 16/2/2017


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất