Thứ Hai, 27/5/2024
Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm Bác Hồ đi tìm đường cứu nước
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo


Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Nguyễn Xuân Thắng ôn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó trở về nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công cuộc cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc. Đồng chí nêu rõ, hành trình của Người đã ghi lại những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phát biểu tại hội thảo với tư cách là đại diện cho TP Hồ Chí Minh, nơi in đậm dấu chân của Bác trước khi lên tàu rời Tổ quốc; nơi đánh dấu sự chín muồi về nhận thức và hành động để quyết định dứt khoát sự lựa chọn của mình phải đi đến các nước phương Tây để tìm đường cứu nguy cho dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố vinh dự, tự hào và nhận thức sâu sắc về những ý nghĩa nêu trên; vì vậy sau 40 năm được mang tên Bác, thành phố đã có bước trưởng thành mạnh mẽ trên con đường dựng xây và phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020-2025) khẳng định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thành phố trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người luôn hiện hữu, là tài sản, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên thành phố. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ .

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, 60 bản tham luận tham gia Hội thảo là những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa lịch sử của sự kiện; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, các tham luận cũng gợi mở thêm những luận cứ khoa học để chúng ta tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời hoạt động cách mạng rất phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh, việc hiện thực hóa khát vọng đó trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nhiều tham luận cũng tập trung phân tích quá trình Đảng ta vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đồng thời làm sâu sắc thêm quan điểm trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta: Đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Hội thảo thống nhất khẳng định: Đại hội XIII của Đảng với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất