Thứ Tư, 24/7/2024
Hà Nội: Tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho nhân dân

Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến trực tiếp tuyên truyền về
những điểm mới nổi bật của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở


Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến trực tiếp tuyên truyền về những điểm mới nổi bật của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các đại biểu tham dự hội nghị được giới thiệu phương pháp tiếp cận, những nội dung chính sách, quy định mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật gồm 6 chương và 91 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Luật còn quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, triển khai hiệu quả Luật Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực về nhận thức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương; giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, các luật sư, luật gia của Hội Luật gia Hà Nội đã trực tiếp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại bàn cho người dân.

(kinhtedothi.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất