Thứ Năm, 25/7/2024

Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta

        
GS.TS. Vương Đình Huệ
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN