Thứ Tư, 28/2/2024

Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương

         
TS. Đào Đoan Hùng
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nghiên cứu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐKH Ban Dân vận Trung ương

Các bài khác

TẠP CHÍ IN