Thứ Hai, 22/7/2024

Gia Lai xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

     
Phạm Thị Tố Hải
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN