Thứ Tư, 24/7/2024

Tăng cường truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

          
Nguyễn Lam
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Các bài khác

TẠP CHÍ IN