Thứ Tư, 24/7/2024

Bộ đội biên phòng tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng; xây dựng củng cố, phát huy "thế trận lòng dân" trong tình hình mới

           
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Các bài khác

TẠP CHÍ IN