Thứ Năm, 13/6/2024
Hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở huyện Lạc Thủy
Các điểm bầu cử tại huyện Lạc Thủy thực hiện tốt khâu kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri địa phương.

Trước hết là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện luôn được đề cao thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng chuẩn mực theo phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 10, 20 hàng tháng, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) trực tiếp với Nhân dân được chú trọng thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Từ năm 2016 - 2020, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 59 cuộc TX, ĐT trực tiếp với nhân dân. Từ các cuộc TX, ĐT giúp người đứng đầu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở hoặc giao các phòng, ban, cơ quan chuyên môn giải quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) thường xuyên được cấp uỷ các cấp quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC. Giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy và Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 7 cuộc.

Hoạt động công khai, minh bạch theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Theo đó, có nhiều hình thức thực hiện như thông qua các kỳ họp HĐND, hệ thống truyền thanh, niêm yết tại trụ sở UBND xã, họp dân, tiếp xúc cử tri... Chính quyền, các tổ chức đoàn thể thông báo trực tiếp để Nhân dân biết về kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của cấp xã; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; những nội dung nhân dân được bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định... Qua đó, tiếng nói của người dân được tiếp thu hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đối với thực hiện QCDC ở loại hình xã, phường, thị trấn hiện được huyện chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo mô hình "một cửa”, "một cửa liên thông”. Công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều tiến bộ, chất lượng, hiệu quả hoà giải được nâng lên, tỷ lệ hoà giải thành trung bình đạt trên 85%. 100% xã, thị trấn xây dựng quy chế, quy ước được các cấp chính quyền phê duyệt, hàng năm điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình thực tế từng nơi. Ban Thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư cộng đồng từng bước được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong thực hiện QCDC ở địa phương, đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: "Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có nhận thức đúng đắn về thực hiện QCDC ở cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thường xuyên, đồng bộ. Việc tuyên truyền giáo dục trong nhân dân liên tục, sâu rộng. Gắn thực hiện QCDC với thực hiện tốt các chỉ tiêu cụ thể từng lĩnh vực; phát huy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, kết hợp với tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng, cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện QCDC ở các cơ quan, địa phương, đơn vị”.

(baohoabinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất