Thứ Hai, 22/7/2024
Tạp chí Dân vận đồng hành cùng công tác dân vận tỉnh Bắc Kạn

 Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách
 xã Vi Hương, huyện Bạch Thông 
  

Trong thời gian qua, Tạp chí luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng, các bài viết luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ, chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác dân vận hết sức sâu sắc, tiêu biểu như bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phát huy cao độ tinh thần trách trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân”... Đồng thời, tạp chí đã có nhiều chuyên trang, chuyên mục phù hợp, cung cấp hệ thống lý luận và thực tiễn sinh động, phản ánh các mô hình hay, cách làm sáng tạo về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phong trào “Dân vận khéo”, quy chế dân chủ ở các địa phương. Nhiều bài viết tổng kết thực tiễn, nói lên tiếng nói của nhân dân và những bài hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ Dân vận như: “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc tiếp dân, đối thoại và xử lý kiến nghị, phản ánh của dân”, “Kỹ năng dân vận khéo - Kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở”.... Qua đó, đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và để những người làm công tác dân vận ở địa phương có thêm kinh nghiệm hoạt động tổ chức thực hiện công tác dân vận.

Việc triển khai thêm Trang tin điện tử Dân vận cập nhật thường xuyên các thông tin thời sự về công tác dân vận của Đảng. Nhiều bài viết của các địa phương cũng như tỉnh Bắc Kạn đã được Ban Biên tập sưu tầm và đăng tải. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức đơn vị thường xuyên cung cấp tin bài để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân vận Trung ương. Các bài viết có chất lượng ở đây là nguồn tài liệu quý cho cán bộ, công chức tham khảo, học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp và vận dụng các tình huống công tác dân vận của các địa phương khác.

Với xuất phát điểm thấp, đại bộ phận đời sống nhân dân còn rất khó khăn, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu thốn, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, hệ thống chính trị mới được kiện toàn và từng bước hoàn thiện,... Sau 25 năm tái lập tỉnh (1997), nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Kạn đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, vươn mình phát triển mạnh mẽ. Thu nhập bình quân đầu người từ 1,25 triệu đồng/người năm 1997, đến năm 2021 ước đạt 41,8 triệu đồng/người, tăng gần 31 lần. Thu ngân sách nhà nước tăng hơn 45 lần. Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên, kịp thời; Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) được triển khai rất có hiệu quả đã tác động lớn đến phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh, nhiều mặt hàng được đánh giá chất lượng tốt góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trên từng giai đoạn (tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2021 còn 17,02%). Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững. Khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với lòng dân, thực hành dân chủ ngày càng được mở rộng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; đẩy mạnh công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo”… được phát huy tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, sát sao của Trung ương; cùng với những bài viết định hướng, tham khảo trên kênh thông tin Tạp chí Dân vận, qua đó giúp cho cấp ủy chính quyền các cấp đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của địa phương. Hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước xây dựng tác phong làm việc theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến và tận tụy phục vụ nhân dân; quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân.

Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Dân vận tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động công tác dân vận ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn khó khăn trong cả nước để có những bài viết chất lượng, kịp thời định hướng và phản ánh mọi mặt đời sống của nhân dân./.

Ma Từ Đông Điền
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

 

       

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất