Thứ Tư, 24/7/2024
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận tại tỉnh Thái Nguyên

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan.

 
Đồng chí Điểu K’Ré phát biểu tại Hội nghị 


Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành quyết định về quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị đã tổ chức trên 70 lớp tập huấn chuyên đề về công tác dân vận. Cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với khối  dân vận, MTTQ và các đoàn thể. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ 4 phòng xuống còn 2 phòng nghiệp vụ, thực hiện tinh giản 10% biên chế; 9/9 huyện, thành, thị thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ. Các cơ quan dân cử và các cấp chính quyền tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân…Tuy nhiên, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở một số nơi còn có những mặt hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc, khảo sát, đánh giá thông tin báo cáo của một số địa phương còn chậm, chưa kịp thời…

Tại Hội nghị, tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị với Đoàn Kiểm tra kiến nghị với Trung ương xây dựng và ban hành Quy chế mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vận động quần chúng nhân dân; nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, có tổng kết, đánh giá các mô hình hay để các tỉnh áp dụng vào thực tiễn…

Các thành viên Đoàn Kiểm tra cũng đánh giá tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 290-QĐ/TW, thực hiện khá đầy đủ các nội dung; có nhiều cách làm hay trong công tác dân vận. Đồng thời đề nghị tỉnh Thái Nguyên làm rõ một số nội dung: Đánh giá thêm tình hình nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, tình hình dân tộc tôn giáo, tình hình an sinh xã hội, việc chăm lo đời sống nhân dân 10 năm qua; đánh giá nhận thức chuyển biến của nhân dân sau 10 năm triển khai Quyết định số 290; bổ sung những cách làm hiệu quả cũng như những vấn đề còn khó khăn, bất cập trong công tác dân vận chính quyền; chia sẻ những khó khăn trong cơ chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp, công tác giám sát và phản biện xã hội; việc tổ chức đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của tỉnh Thái Nguyên trong 10 năm qua. Tỉnh đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương về công tác dân vận thành các Đề án để lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, phát huy sức mạnh của nhân dân đóng góp xây dựng tỉnh ngày càng phát triển; đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp dân vận với Quân khu I. Thời gian tới, đồng chí Điểu K’Ré đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hiệu quả của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng cường các cuộc đối thoại của người đứng đầu với nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân một cách kịp thời; tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

(thainguyen.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất