Thứ Bảy, 22/6/2024
Ban Dân vận Trung ương kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Tuyên Quang
 
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc 


Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm 5 nội dung và 7 phong trào lớn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, toàn diện; nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; quy tụ và xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên…

Toàn tỉnh đã xây dựng 1.595 quy ước tại 1.733 thôn, tổ dân phố, đạt 92%; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư đồng bộ với 1.653/1.733 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao, đạt tỷ lệ 95,4%; duy trì 138 đội văn nghệ quần chúng, 2.638 đội văn nghệ thôn, tổ dân phố; 352 mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 231 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: 1.140 khu dân cư có mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa.

Năm 2022, toàn tỉnh có trên 93% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 96,7% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 40% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 92,3% cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 91% đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 93% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Tuyên Quang tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về triển khai phong trào; đẩy mạnh thực hiện phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy các nguồn lực trong nhân dân để tổ chức các hoạt động văn hóa; chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, môi trường văn hoá lành mạnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào nhằm tạo niềm tin và sự ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân. Từ đó thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển và tạo sức lan tỏa mãnh mẽ trong đời sống xã hội. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định xây dựng văn hoá là quan điểm xuyên suốt là nhiệm vụ thường xuyên vừa là mục tiêu, là động lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

(baotuyenquang.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất