Thứ Tư, 4/10/2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
 
Quang cảnh hội nghị 

 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Hội nghị thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có chuyển biến, tiến bộ; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác pháp chế, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt coi trọng; hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị được nâng cao; toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình hành động Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành tham mưu ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án luật về quân sự, quốc phòng; nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Tổng Bí thư lưu ý, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược, trọng điểm; triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; tổ chức điều chỉnh lực lượng tinh, gọn, mạnh; đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn quân phải thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa”, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh luôn xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân dành cho “Bộ đội Cụ Hồ”.

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác