Thứ Sáu, 21/6/2024
Đoàn kiểm tra số 542 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 542 đã thông báo dự thảo kết luận về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng và mục đích, ý nghĩa của việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra 542 đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các tài liệu, văn bản có liên quan để đoàn tập trung nghiên cứu. Qua làm việc, đến nay Đoàn đã có dự thảo kết luận; trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp vào dự thảo để hoàn chỉnh và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với việc thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; đẩy mạnh thực hiện việc tự kiểm tra đối với các tổ chức Đảng gắn với đảng viên tự soi, tự sửa, tự giác và nêu gương; phát huy hơn nữa vai trò phản biện của MTTQ trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra những mặt ưu điểm, thành tích, kết quả, bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như các cấp ủy đảng trong tỉnh để tiếp tục phát huy trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

* Trước đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự buổi làm việc có các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy phát huy những kết quả đạt được, chủ động hơn nữa trong công tác; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng; tăng cường việc giao ban định kỳ với UBND tỉnh trong xử lý các công việc; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(baoninhthuan.com.vn)


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất