Chủ Nhật, 14/4/2024
Hơn một năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Bảo đảm mục tiêu, tiến độ

Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa”
UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ)


Nghiêm túc, bài bản, đồng bộ

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, kể từ ngày 1-7-2021, thành phố bắt đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây. Hơn một năm qua, thành phố đã thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, đúng nội dung, trình tự theo quy định và hướng dẫn của trung ương. Việc vận hành mô hình chính quyền đô thị cơ bản diễn ra thuận lợi, mang lại sự hài lòng cho người dân khi tới làm thủ tục hành chính thông qua việc ủy quyền chứng thực.

Đến nay, 12 quận và thị xã Sơn Tây đã cơ bản ban hành đầy đủ quy chế làm việc, vận hành bộ máy bình thường, chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc lớn. Việc sắp xếp cán bộ tại các phường đã bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn. Ngoài ra, việc bố trí công tác và giải quyết các chế độ chính sách đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND phường sau kiện toàn được thực hiện đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cho biết, tổ chức bộ máy chính quyền tại các phường được tinh gọn, nhưng vẫn bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, cơ quan hành chính phường đã chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa bàn trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước nhưng vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, với nhiều nhiệm vụ mang tính chất đột xuất, yêu cầu phải giải quyết ngay, với nguyên tắc làm việc theo chế độ thủ trưởng theo mô hình mới, chủ tịch UBND phường đã phát huy vai trò là người đứng đầu, lãnh đạo, chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động của UBND phường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách tại cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường.

Còn Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Duy Hoàng Dương cho rằng, ghi nhận từ thực tiễn, phương thức hoạt động của UBND các phường thay đổi theo hướng tích cực góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tạo điều kiện cho chủ tịch UBND phường chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc trên địa bàn.

Theo bà Bùi Thị Cúc (phường La Khê, quận Hà Đông), trước đây, việc đi làm thủ tục hành chính là nỗi ám ảnh với không ít người dân do đi lại nhiều lần, nhưng nay đa số người dân xin chứng thực sao y bản chính văn bản, giấy tờ không phải đợi lâu nữa.

Tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm

Dù đạt nhiều kết quả nổi bật, song qua giám sát, khảo sát của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các giải pháp thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị của một số đơn vị chưa sát, thiếu cụ thể. Đáng chú ý, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND quận tăng trong khi số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND quận, thị xã còn ít, nên việc tổ chức các hoạt động giám sát mới được duy trì ở mức độ như trước khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, chưa có sự thay đổi tích cực rõ nét, chủ động thực sự về số lượng và chất lượng khi không tổ chức HĐND ở phường.

Từ những thực tiễn trên, tại báo cáo đánh giá hơn một năm thực hiện mô hình thí điểm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong thời gian tới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị Thủ đô. Trong đó, Thành ủy Hà Nội xác định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nhất là tuyên truyền sâu rộng về những kết quả sau hơn một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhằm triển khai hiệu quả việc tổ chức thí điểm mô hình quản trị mới.

Hà Nội cũng tập trung làm tốt công tác rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy trình công tác theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn xây dựng quy chế mẫu về phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc, HĐND, UBND quận, thị xã, phường liên quan đến thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy, biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với cấp phường bảo đảm thực hiện tốt việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá, như: Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; điều động, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; hoàn thiện đề án, khung năng lực vị trí việc làm; tuyển dụng bổ sung công chức còn thiếu; quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách để cán bộ, công chức yên tâm công tác…

(hanoimoi.com.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất