Thứ Sáu, 23/2/2024
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
trao quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh


Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ thành phố Hà Nội... 

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Trung ương và Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới toàn thể Nhân dân và đại biểu lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội năm nay.

Đã thành nề nếp, hằng năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, 18.11, hầu hết khu dân cư cả nước đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đề ra nhiệm vụ năm tới, đồng thời biểu dương những điển hình tiên tiến, tiêu biểu tại cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, ngày hội năm nay trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng Đảng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, phường Quán Thánh nằm ở trung tâm chính trị, hành chính của Thủ đô Hà Nội, qua báo cáo và các ý kiến phát biểu cho thấy sự tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của phường; có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi người dân, từng hộ gia đình đã nêu cao ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của Thành phố. Thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội; cùng nhau giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông; đoàn kết xây dựng “Ngõ phố An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài và nhiều kết quả nổi bật nữa.

Chúc mừng, ghi nhận về những thành quả của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và toàn thể Nhân dân phường Quán Thánh đã đạt được trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và cán bộ, Nhân dân phường Quán Thánh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”; khuyến học, khuyến tài.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền chủ động nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là thường xuyên quan tâm những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết thấu đáo. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cảnh giác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết. Mỗi gia đình thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện an toàn trong sản xuất, sinh hoạt, phòng chống cháy nổ. Động viên Nhân dân không chủ quan, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau, quan tâm hơn nữa đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với đất nước.

Với truyền thống đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, phường Quán Thánh sẽ tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quán Thánh Ngô Thùy Linh cho biết, cùng với quá trình phát triển của MTTQ các cấp, MTTQ phường Quán Thánh không ngừng được củng cố và phát triển, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến tập hợp và phát huy được sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, đoàn kết xây dựng Đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới, việc tang, xây dựng “Nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội” và tích cực tham gia, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đóng góp công sức xây dựng phường Quán Thánh giữ vững địa bàn trọng điểm A1 của Thủ đô.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên; sự chủ động và tích cực của các Ban công tác Mặt trận, sự ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được nhiều kết quả hết sức phấn khởi. Nhân dân trên địa bàn phường luôn đoàn kết với quyết tâm cao tham gia thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. MTTQ phường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kịp thời triển khai và tổ chức chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Các hoạt động vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo Nhân dân.

+ Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng và trao quà tặng UBND, MTTQ phường Quán Thánh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã cùng trao quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường.

(daibieunhandan.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác