Thứ Sáu, 21/6/2024
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo đảm các kiến nghị về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động phải được giải quyết triệt để
 
Quang cảnh Diễn đàn 


Thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất tại Diễn đàn

Sau một buổi chiều làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, trao đổi thẳng thắn, xây dựng, Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn” đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Diễn đàn đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của người lao động do Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày với hơn 4.500 ý kiến liên quan đến 45 nhóm vấn đề lớn; đã có 21 lượt ý kiến đại diện cho đoàn viên công đoàn phát biểu trực tiếp. Diễn đàn đã có sự tham gia trả lời của Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các Bộ, cơ quan liên quan. Diễn đàn cũng thu hút sự quan tâm tham dự của đông đảo Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức Trung ương...

Qua các ý kiến tổng hợp và trao đổi trực tiếp tại Diễn đàn đã cho thấy, các ý kiến của đoàn viên, người lao động đã phản ánh sát với thực tiễn tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm, mối quan tâm của đoàn viên, người lao động cả nước. Các ý kiến cũng phản ánh những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật khiến đoàn viên, công nhân, người lao động còn băn khoăn, bức xúc liên quan đến các nhóm vấn đề như: việc làm, duy trì việc làm bền vững, vấn đề thu nhập và nâng cao thu nhập, đời sống và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của người lao động; các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng và tiếp cận về nhà ở, thiết chế văn hóa cho công nhân; vấn đề an sinh xã hội, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chính sách thu hút người lao động và đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; chính sách trong các ngành đặc thù. Phản ánh thực tiễn thi hành, góp ý đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Đất đai…

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, Diễn đàn đã diễn ra rất sôi động và thành công. Rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã thông tin về Diễn đàn. Các nền tảng số của Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã tường thuật, cập nhật kịp thời về Diễn đàn. Mặc dù số lượng đại biểu chỉ có 500 người nhưng theo Chủ tịch Quốc hội, đã đại diện cho đông đủ các thành phần từ công chức, viên chức, công nhân, người lao động, cán bộ công đoàn và đại diện cho các ngành nghề, vùng miền trong cả nước.

"Các ý kiến tại Diễn đàn đều rất cụ thể, thiết thực, nói lên tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, thể hiện tinh thần trách nhiệm của công nhân viên chức, người lao động đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam". 

Nhấn mạnh như vậy, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan tổ chức Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu chân tình, thẳng thắn của các đại biểu đại diện cho đoàn viên, người lao động cả nước và bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đối với những khó khăn, vất vả mà anh chị em công nhân, người lao động đang hàng ngày phải đối mặt trong lao động sản xuất và đời sống. 

Chủ tịch Quốc hội đồng thời biểu dương tinh thần cách mạng, không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt khó, vươn lên của anh chị em công nhân, luôn sát cánh, đồng hành với Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ luật cao; nhấn mạnh, sức chống chịu của các doanh nghiệp, của nền kinh tế có thể hiện được trong điều kiện khó khăn hay không là nhờ rất lớn ở hơn 52 triệu người lao động của cả nước.

Cho biết các ý kiến tại Diễn đàn đã cơ bản được Chủ nhiệm các Ủy ban, các bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan liên quan trả lời, Ban tổ chức Diễn đàn sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến, xây dựng báo cáo tổng thuật gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất tại Diễn đàn, tổ chức giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nội dung kiến nghị về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động phải được giải quyết triệt để.

Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao một số phần quà tặng các đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội đồng thời phát động “Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc nhằm khích lệ tinh thần, động viên công nhân, viên chức, lao động tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần 

Với những vấn đề bức xúc, bất cập cử tri nêu nhưng chưa được giải đáp tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội và các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tiếp thu và khẩn trương giải quyết. Bên cạnh đó, một số vấn đề đề xuất, kiến nghị đã có trong dự kiến Chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhiệm kỳ XV; đối với một số vấn đề khác chưa có trong Chương trình thì đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, nếu cần điều chỉnh, bổ sung ngay thì báo cáo đề xuất để Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin đến các đoàn viên, công nhân, người lao động là tháng 8/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ Năm, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết đã được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV và sẽ đưa nội dung này thành hoạt động định kỳ sau mỗi kỳ họp Quốc hội.

"Đây là quyết tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật, để mỗi chính sách, pháp luật nói chung và các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động nói riêng sẽ thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, qua đó, củng cố niềm tin và tạo động lực cho người lao động yên tâm lao động, sản xuất", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Từ Diễn đàn hôm nay, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các đoàn viên công đoàn, người lao động sẽ chủ động hơn nữa trong việc tham gia phản ánh, góp ý với quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các anh chị em công nhân, người lao động. "Thực tế Diễn đàn hôm nay cũng chỉ là một kênh để Quốc hội lắng nghe ý kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội còn nhiều kênh khác để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân cũng như người lao động cả nước", Chủ tịch Quốc hội nói. 

 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc. 


Đóng góp nhiều hơn nữa, hiến kế hiện thực hoá khát vọng đất nước hùng cường

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt biểu dương và hoan nghênh Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật cũng như giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn; có nhiều phát hiện, đề xuất, kiến nghị, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động được Công đoàn gửi tới Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật.

Công đoàn đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và người sử dụng lao động giải quyết những vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quyền lợi, đời sống của người lao động, từng bước nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, tổ chức Công đoàn đã chủ động ban hành và triển khai các gói hỗ trợ đa dạng, quy mô lớn dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch; tích cực kiến nghị chính sách và phối hợp với các ngành chức năng để triển khai chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho người lao động. Cùng với đó, động viên công nhân, viên chức, người lao động thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch… Từ cuối năm 2022, trước tình hình nhiều đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm việc, mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Thời gian qua, Công đoàn Việt Nam cũng có rất nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc với người lao động như: Chương trình “Tết sum vầy”; “Ngày hội công nhân”; “Tấm vé nghĩa tình”; “Chuyến xe nghĩa tình”; Xuân Quý Mão 2023 vừa qua cũng lần đầu tiên có chương trình “Chợ Tết Công đoàn” rất có ý nghĩa, thiết thực với công nhân, người lao động trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của nhân dân nói chung và công chức, viên chức, người lao động nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá cao sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội để tổ chức Diễn đàn và gợi mở nên nghiên cứu tổ chức Diễn đàn định kỳ, tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để hiệu quả hơn nữa.

"Chúng tôi rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết của đoàn viên công đoàn, người lao động và công đoàn các cấp vào các công việc trọng đại chung của đất nước để thực hiện khát vọng hùng cường với hai dấu mốc 100 năm đã được Đảng ta đề ra. Đây là khát vọng, mục tiêu rất lớn nhưng không phải chúng ta không thể làm được, vì thế cần phải có sự vào cuộc, đóng góp của hơn 52 triệu người lao động trên khắp cả nước. Chúng tôi mong muốn người lao động đóng góp nhiều hơn nữa, hiến kế, đề xuất không chỉ về xây dựng pháp luật mà còn cả về quản trị đất nước, quản trị địa phương, quản trị doanh nghiệp... ", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhân ngày kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích và nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các thế hệ cán bộ công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trong suốt thời gian qua.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là thời điểm các cấp công đoàn đang tổ chức đại hội, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Công  đoàn các cấp sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chất lượng để tổ chức thành công Đại hội, thảo luận quyết định những vấn đề lớn về chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn hơn nữa, đề ra được những giải pháp căn cơ, toàn diện để tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh toàn diện, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

"Thành công của Diễn đàn hôm nay sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần luôn đổi mới, hành động quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ vì lợi ích của Nhân dân, của giai cấp công nhân; đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tích cực của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". 

Khẳng định như vậy, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng, nỗ lực và tâm huyết của Nhân dân, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn, thách thức, nắm bắt được thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng tập thể đoàn viên công đoàn, người lao động sẽ tiếp tục phát huy vai trò, truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng say thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, tích cực nâng cao nhận thức, trình độ, tay nghề đáp ứng với yêu cầu công việc; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

(daibieunhandan.vn)  

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất