Thứ Tư, 24/4/2024
Quân đội thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Bám sát phương châm, nhiều mô hình hiệu quả

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan thuộc ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cụ thể hóa quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới thành các chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Bám sát phương châm “3 bám” (bám dân, bám bản, bám đối tượng), “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) và “6 xóa” (xóa đói cái ăn, xóa đói cái mặc, xóa đói chữ, xóa đói thông tin, xóa đói thuốc chữa bệnh, xóa thiếu nước sạch), các đơn vị triển khai công tác dân tộc bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa cao.

Điển hình như: Mô hình “Kết nghĩa bền chặt giữa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) địa phương” của Binh đoàn 15 - nhằm hướng tới việc xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đồng bào DTTS tận dụng tiềm năng đất đai, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ các tập tục không còn phù hợp, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Từ 30 cặp hộ đầu tiên gắn kết, đến nay đã nhân rộng được gần 4.300 cặp hộ. Hay mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng - đã nhận nuôi 400 học sinh, nhận hỗ trợ 5.437 học sinh (trong đó có 75 học sinh người Lào và 100 học sinh người Campuchia).

 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giúp đồng bào dân tộc Chứt thu hoạch lúa nước 

 

Mô hình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” - nhân dịp Tết Nguyên đán đã mang tính nhân văn sâu sắc và là sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, giúp nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, no đủ. Mô hình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và mô hình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” - nhận đỡ đầu 159 cháu (hỗ trợ 500.000 đồng/1 cháu/1 tháng). Mô hình “Tết quân-dân” triển khai trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 9 - riêng năm 2023 tổ chức với tổng kinh phí huy động hơn 280 tỷ đồng, dành để hỗ trợ cho người nghèo...

Cùng với đó, từ năm 2019 đến nay, các đơn vị toàn quân đã tổ chức 541.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại 5.305 xã, phường vùng đồng bào DTTS, miền núi. Huy động gần 5 triệu ngày công lao động tham gia tu sửa, làm mới 17.000km đường giao thông nông thôn, hơn 10.000km kênh mương thủy lợi; thu hoạch và chăm sóc hơn 9.000ha hoa màu; sửa chữa, làm mới hơn 11.000 ngôi nhà; xây, sửa 5.642 lớp học. Mở 405 lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục với 6.845 lượt người tham gia; vận động 10.025 lượt học sinh trở lại trường. Tặng 4.465 sổ tiết kiệm; khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 2 triệu lượt người với số tiền trị giá 250.987 tỷ đồng; làm 5.368 nhà tình nghĩa và 3.500 nhà đại đoàn kết tặng các gia đình chính sách và đồng bào DTTS gặp khó khăn về nhà ở vùng biên giới, hải đảo.

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội. Quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, ngành dân vận Quân đội tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh hoạt động dân vận, hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào DTTS, biên giới, hải đảo. Làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức về kinh tế, xã hội, pháp luật cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dân tộc và cốt cán trong các tôn giáo. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS... góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(qdnd.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất