Thứ Tư, 17/4/2024
 • Hội thi cán bộ dân vận khéo tỉnh Hậu Giang năm 2023

  Sáng ngày 31/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ dân vận khéo tỉnh Hậu Giang năm 2023.

 • Hà Giang: Tổng kết và trao giải Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

  ​(Danvan.vn) Trong các ngày 14 và 15/10, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc năm 2023. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2023).

 • Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp mặt gắn với hoạt động về nguồn

  Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm Ngày Dân vận cả nước, ngày 15/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức chương trình họp mặt gắn với hoạt động về nguồn tại Khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Vĩnh Cửu).

 • Bạc Liêu: Ra quân thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã Ninh Quới A

  Sáng 15/10, tại xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân), Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu phối hợp với Huyện ủy Hồng Dân tổ chức Lễ ra quân “Năm Dân vận khéo” và phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023).

 • Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai

  Quán triệt tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác dân vận. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được những kết quả quan trọng.

 • Hậu Giang: Hơn 300 vận động viên dự Hội thao truyền thống Dân vận 15/10

  Ngày 14/10, tại sân Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tổ chức Hội thao truyền thống Dân vận 15/10 tranh Giải Xổ số kiến thiết Hậu Giang lần thứ VII năm 2023.

 • Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới công tác Dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân nhân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập; sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z.

 • Bắc Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới

  Trải qua 93 năm đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 • 13 đội tham gia hội thi Cán bộ làm công tác dân vận khéo tỉnh Phú Yên

  Sáng 12/10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức khai mạc hội thi Cán bộ làm công tác dân vận khéo tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2023.

 • Thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Lạng Sơn

  Công tác dân vận là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, là nhân tố quan trọng không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác dân vận; tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ tỉnh, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

 • Phú Yên: Sức mạnh từ dân vận khéo

  Công tác dân vận luôn được xem là một trong những nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Đắk Lắk năm 2023

  Sáng 12/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023.

 • THƯ CHÚC MỪNG

  (Danvan.vn) Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023), 24 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2023), đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương gửi thư tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Dân vận qua các thời kỳ. Trang tin điện tử Dân vận trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

 • Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (Danvan.vn) Trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, ở bất cứ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 • TP. Hồ Chí Minh: Phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

  Sáng 9/10, Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt lãnh đạo, cán bộ cơ quan Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh các thời kỳ, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023).

1 2 3

Xem nhiều nhất