Thứ Bảy, 22/6/2024
Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý báo cáo chuyên đề “Chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay - Vấn đề đặt ra cho Việt Nam”

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Y Vinh Tơ, Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, viện chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, các thành viên Ban Soạn thảo và một số chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo một số cơ quan báo chí...

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, chuyên đề “ Chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay - Vấn đề đặt ra cho Việt Nam” đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc chủ trì thực hiện trong năm 2022. Để triển khai nhiệm vụ, với tinh thần công phu, nghiêm túc, cầu thị, Ủy ban Dân tộc đã thành lập Ban soạn thảo; nhanh chóng xây dựng đề cương, dự thảo chuyên đề, lấy ý kiến góp ý của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan; tổ chức một số hội thảo để lấy ý kiến đóng góp bước đầu trước đó.

Hội thảo góp ý báo cáo chuyên đề “Chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay - Vấn đề đặt ra cho Việt Nam” lần này có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo quản lý của nhiều ban, bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học… giúp Ủy ban Dân tộc tiếp tục hoàn thiện chuyên đề để trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, sau khi đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban soạn thảo trình bày tóm tắt báo cáo chuyên đề, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp. Các ý kiến thống nhất Dự thảo báo cáo chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc trong bối cảnh tình hình thế giới có biến động phức tạp, nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vấn đề cốt lõi của Chuyên đề là sự tác động của chủ nghĩa dân tộc trên thế giới đối với công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay được thể hiện cơ bản, đầy đủ, bố cục hợp lý.

Các đại biểu cũng bổ sung, đóng góp về các nội dung như: Các trào lưu, loại hình, xu hướng của chủ nghĩa dân tộc trên thế giới và kinh nghiệm quốc tế; kết quả và những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc trên thế giới đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế - văn hóa – xã hội đất nước; dự báo xu hướng phát triển, cảnh báo những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về dân tộc và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao ý nghĩa, nội dung dự thảo chuyên đề do Ủy ban Dân tộc thực hiện và khẳng định Ban Dân vận Trung ương đã và sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với Ủy ban Dân tộc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Triệu Tài Vinh cho rằng vấn đề dân tộc, định kiến dân tộc là có, chuyên đề cần tiếp tục đi sâu tổng kết, đánh giá đúng thực tế việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về dân tộc ở nước ta hiện nay. Nhất là đánh giá tác động ở một số lĩnh vực quan trọng, vùng, địa phương, dân tộc thiểu số đặc thù, cùng kinh nghiệm ở một số quốc gia tiêu biểu… qua đó tiếp tục phát huy được những mặt tích cực, giảm thiểu những vấn đề tiềm ẩn, nguy cơ đối với đất nước. “Báo cáo chuyên đề cần coi đa sắc tộc và việc thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ hội quảng bá, xây dựng “thương hiệu” con người, dân tộc Việt Nam với thế giới” - Đồng chí Triệu Tài Vinh gợi mở.

Đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu cho rằng nhiều năm qua, các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc luôn được quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện khá đầy đủ với số lượng hàng trăm văn bản, vì vậy, quan trọng hiện nay là đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc qua thực tiễn. Đồng chí Quàng Văn Hương mong muốn Dự thảo báo cáo chuyên đề quan tâm vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cảm ơn các đại biểu tới tham dự, có ý kiến đóng góp tâm huyết, chính xác, thiết thực và yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến, chắt lọc, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo chuyên đề. Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh phạm vi chuyên đề lớn, tính khái quát cao nên Ban soạn thảo cần lựa chọn đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, với tính lý luận và thực tiễn cao. Trong đó, tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề quốc gia dân tộc và dân tộc tộc người; phát huy những giá trị, nhân tố tích cực, khắc phục, giảm thiểu những ảnh hưởng, tác động, nhân tố tiêu cực trong chủ nghĩa dân tộc…

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất