Thứ Năm, 25/7/2024
Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ

 Quang cảnh buổi làm việc

Sau 25 năm thực hiện Thông báo 165-TB/TW đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ phát huy vai trò, trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng chủ trương của Đảng đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình mới, vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Việc tổ chức triển khai thực hiện Thông báo số 165-TB/TW phát huy những mặt tích cực của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp chức sắc, tín đồ tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của thành phố; xây dựng lực lượng cốt cán là những người có uy tín, ảnh hưởng sâu sắc trong tín đồ để làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia giải quyết các vụ việc trên địa bàn.

Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội đã tạo điều kiện để đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố quan tâm chăm lo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống văn hoá vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng cao, từng bước giảm nghèo hiệu quả, cụ thể trong năm 2022 hộ nghèo là dân tộc Khmer giảm còn 95 hộ, chiếm tỉ lệ 1,5% trên tổng số hộ dân tộc Khmer. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước thay đổi rõ rệt; các chương trình mục tiêu giảm nghèo, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả; công tác an sinh xã hội có bước chuyển biến tích cực, số hộ nghèo giảm, số hộ khá, giàu trong đồng bào dân tộc Khmer ngày càng tăng, các giá trị văn hóa, truyền thông của đồng bào dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy; đồng bào dân tộc thiểu số phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cùa Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, làm tốt nghĩa vụ công dân, sống hoà nhập cộng đồng, tương trợ giúp nhau trong sản xuất và đời sống.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định; việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc ngày càng chất lượng và hiệu quả, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, tăng cường tính đoàn kết giữa các dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt Thành ủy Cần Thơ có nhiều nghị quyết tập trung phát triển vùng đồng bào Khmer. Đặc biệt, tín đồ cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố như: xây cầu, xây nhà, bếp ăn từ thiện, xe chuyển viện miễn phí,…

“Chúng tôi mong muốn thành phố tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức xã hội và phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng quan tâm đến lực lượng sinh viên; tiếp tục tập trung nguồn lực chăm lo cho đồng bào thiểu số, giảm tỉ lệ hộ nghèo; chăm lo việc đào tạo nghề và giải quyết công ăn việc làm; quan tâm đến việc dạy tiếng Khmer và chữ viết cho đồng bào dân tộc Khmer”, đồng chí Đỗ Văn Phới nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Thành ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của của đồng chí trưởng đoàn. Bí thư Thành ủy giao Ban Dân vận Thành ủy tổng hợp và báo cáo Ban Dân vận Trung ương các vấn đề thắc mắc của đoàn công tác sớm hoàn thiện báo cáo.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã đến khảo sát thực tế tại huyện Cờ Đỏ, địa phương có đồng bào Khmer chiếm hơn 62% dân số của huyện.

(thanhuycantho.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất