Thứ Bảy, 22/6/2024
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn đại biểu Nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo

 Quang cảnh buổi tiếp

Chánh phối sư Phạm Thị Minh Phương, Phó Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo gửi lời chào và lời cảm ơn đến Ban Dân vận Trung ương đã quan tâm, giúp đỡ Hội thánh trong thời gian qua.

Thông báo nhanh về tình hình hoạt động của Nữ phái Hội thánh, Chánh phối sư Phạm Thị Minh Phương cho biết, trong 05 năm qua, cùng chương trình hành đạo với chủ đề “Nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo - Giỏi việc nước - Giỏi việc đạo - Đảm việc nhà”, được chức sắc, chức việc, đạo tâm đồng tình hưởng ứng, đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với Nam phái thực hiện chương trình hành đạo: “Chấn hưng Cơ Đạo - Cứu khổ Nhơn sanh - Phụng sự Tổ quốc” được triển khai thực hiện rộng rãi, được Nhơn sanh đồng tình hưởng ứng, góp phần thực hiện tôn chỉ - mục đích: Cứu khổ Nhơn sanh” của đạo Cao Đài, Nữ phái còn tích cực triển khai thực hiện chủ đề: “Nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo - Giỏi việc nước - Giỏi việc đạo - Đảm việc nhà” do Hội nghị Đại biểu Nữ phái lần thứ V đã đề ra.


 Chánh phối sư Phạm Thị Minh Phương, Phó Trưởng Ban Thường trực
Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo phát biểu tại buổi tiếp


Bên cạnh đó, cùng với Hội thánh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; tham gia phòng, chống dịch bệnh..., Nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đã phát huy truyền thống Phụng đạo - Yêu nước, ra sức học tập, nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hành tiết kiệm, làm việc từ thiện - xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chú trọng giáo dục con em trong gia đình giữ tốt hạnh đạo, không sa vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; sống đoàn kết lương - dân, làm tốt nhiệm vụ công dân, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Các nữ phái đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của đất nước…

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban cảm ơn tình cảm của các Hội thánh và gửi lời chào mừng đến các chức sắc, tín đồ các Hội thánh, chúc chuyến công tác của đoàn gặt hái được nhiều thành công.


 Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban phát biểu tại buổi tiếp

Đồng chí Phó Trưởng Ban ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo nói chung và Nữ phái nói riêng với đất nước, cho nhân dân, với phương châm “Giỏi việc nước - Giỏi việc đạo - Đảm việc nhà” giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng dân tộc, hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, luôn hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể phát động.

Đồng chí cũng khẳng định, với tinh thần từ bi, công bằng, bác ái, Nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đã không ngừng lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo mình trong xã hội, qua đó khơi dậy những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào theo đạo, những việc làm ý nghĩa để đóng góp vào công tác an sinh xã hội.


 Các đại biểu dự buổi tiếp

Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn, Nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo tiếp tục đoàn kết, hướng dẫn tín đồ tu hành theo tôn chỉ, mục đích của đạo Cao Đài, của Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, truyền thống yêu nước “Phụng đạo - yêu nước”, “Đảm việc nhà - giỏi việc đạo - giỏi việc nước”, xây dựng gia đình văn hóa, đạo đức, gương mẫu; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, làm tốt nghĩa vụ người công dân, góp phần xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển phồn vinh của đất nước./

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất