Thứ Tư, 17/4/2024
Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng ở Quảng Ninh
 
BCĐ Chiến dịch "30 ngày đêm" huyện Vân Đồn tuyên truyền, vận động các gia đình tự nguyện
bàn giao mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tháng 7/2020


Ngày 3/4/2019, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khởi công. Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh; tạo hành lang giao thông cho vận tải hàng hóa sản xuất, dịch vụ, xuất khẩu và đi lại của người dân các địa phương trong vùng và cả nước. Sau khi điều chỉnh quy mô dự án, khối lượng GPMB phát sinh gần 188ha, trên 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo tiến độ, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và phát động Chiến dịch “30 ngày đêm” hoàn thành GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh. Chiến dịch huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở do ủy ban MTTQ làm nòng cốt; cấp ủy, chính quyền các địa phương có tuyến cao tốc đi qua bám dân, bám cơ sở để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân, tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư. Kết quả hoàn thành sau 15 ngày, thể hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, vai trò và sức mạnh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Kỳ tích của "Chiến dịch 30 ngày đêm” đã góp phần lan tỏa tinh thần, niềm tin, là nguồn cổ vũ lớn lao cho công tác GPMB của các địa phương khác, nhất là những địa phương đang triển khai GPMB các dự án, công trình trọng điểm, động lực của tỉnh.

Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, các cơ chế chính sách thông thoáng, những năm qua, Quảng Ninh đã thu hút, lựa chọn nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Đã có nhiều dự án động lực được triển khai trên địa bàn, kéo theo đó, công tác GPMB cũng phải thực hiện khối lượng lớn. Xác định làm tốt công tác GPMB có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại tố cáo trong nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến công tác GPMB.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch; phối hợp, thống nhất phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn gắn với trách nhiệm từng tổ chức với phương châm “Đến từng ngõ - Gõ từng nhà”, “Vận động từng bước, kiên trì thuyết phục”, chia nhóm đối tượng để có hình thức vận động phù hợp. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các hộ dân; đối thoại trực tiếp, giải đáp những thắc mắc để đoàn viên, hội viên vận động người thân, gia đình, bạn bè bị ảnh hưởng bởi GPMB ủng hộ chủ trương của tỉnh, của huyện, chấp nhận kết quả kiểm đếm, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công nhiều công trình dự án triển khai trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện đã quan tâm đến công tác họp rút kinh nghiệm để kịp thời báo cáo với tỉnh xin ý kiến chỉ đạo; phân công tác tổ chức theo địa bàn, hộ gia đình để hỗ trợ kịp thời tháo dỡ, di dời tài sản tới nơi ở mới hoặc về khu vực tạm cư. Công tác tuyên truyền, vận động đã chú ý đến việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực GPMB.

Ban cũng chủ động, chủ trì để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng các chương trình giám sát và phản biện xã hội; duy trì đối thoại thường xuyên của cấp ủy, chính quyền với đại diện các tầng lớp nhân dân; nắm, phản ánh tình hình nhân dân những tâm tư, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan đến đền bù GPMB các dự án. Từ đó, đề xuất cấp ủy, chính quyền các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đơn cử như vụ việc kiến nghị các hộ dân các tổ 63, 64, khu 7, phường Cao Thắng (TP Hạ Long), liên quan đến ngập lụt khi trời mưa do triển khai dự án trên địa bàn, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân; một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trên địa bàn phường Ninh Dương, xã Hải Tiến (TP Móng Cái)...

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh và Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã ký quy chế phối hợp trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy hiệu quả vai trò trong kiểm tra, giám sát và giải quyết KNTC về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phối hợp tuyên truyền, vận động người thu hồi đất thực hiện các quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Các đoàn thể tích cực phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC liên quan đến GPMB; phát huy vai trò trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia các cuộc tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các cuộc họp giải quyết KNTC của tỉnh, địa phương; nghe đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo và người dân, nắm bắt những vấn đề, vụ việc bức xúc của người dân, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp. Trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức ngành dọc phối hợp cùng chính quyền địa phương và các ngành chức năng giải thích, hướng dẫn công dân khi công dân phản ánh, kiến nghị...

Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua công tác GPMB ở tỉnh đã đạt được những kết quả to lớn, trong đó công tác dân vận góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả GPMB, song bên cạnh những tích cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Điều này thể hiện ở việc nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vai trò của công tác dân vận trong tham gia GPMB chưa đầy đủ, dẫn đến việc một số dự án trong quá trình triển khai chưa huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, nhất là sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn hạn chế, mới chủ yếu tham gia vào khi triển khai các dự án trên địa bàn có những khó khăn vướng mắc liên quan đến bức xúc, kiến nghị của người dân, do vậy việc tuyên truyền người dân ở những vụ việc phức tạp gặp khó khăn...

Để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, công tác tuyên truyền cần tập trung xác định rõ đối tượng tuyên truyền, vận động để có nội dung hình thức phù hợp; nâng cao chất lượng, tinh thần, thái độ, trách nhiệm đội ngũ thực thi công vụ, giải quyết công việc với dân; phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong khu dân cư để phối hợp thực hiện; thống nhất quy trình, các bước thực hiện GPMB, công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách...

(baoquangninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất