Thứ Năm, 25/7/2024
Vĩnh Long: "Dân vận khéo" khơi dậy sức dân, tạo đồng thuận xã hội

 “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Vĩnh Long
làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng sống 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Long luôn xác định công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng gắn với công tác xây dựng Đảng, là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, trong đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” được xem là một trong những phương thức quan trọng để các ngành, các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội luôn kết hợp phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và quan tâm đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn. Từ đó, các mô hình, điển hình được diễn ra đều khắp ở cơ quan đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở và doanh nghiệp, trong đó tập trung nhiều nhất là ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

"Dân vận khéo" đẩy lùi đại dịch COVID-19

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Dân vận cấp ủy đã phối hợp cùng các ngành, các cấp đã chủ động, sáng tạo phát động đăng ký thực hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tích cực tham mưu cấp ủy đảng chỉ đạo tập trung định hướng cụ thể về nội dung, vấn đề bức thiết cần “khéo” phát động, vận động thực hiện, hướng các mô hình, điển hình vào các vấn đề quan tâm của nhân dân, giải quyết những nhu cầu của người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong đó đã tập trung thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả ở khắp các cơ sở, địa phương với nhiều mô hình, cách làm hay đã lan tỏa và để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia thường xuyên trực các chốt kiểm dịch, hỗ trợ công tác xét nghiệm và truy vết, hỗ trợ lực lượng y tế tiêm ngừa, nhập số liệu, tham gia các bếp ăn nghĩa tình, thực hiện các gian hàng 0 đồng; gian hàng 0 đồng lưu động. Toàn tỉnh có hơn 10.700 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia ở 2.873 chốt kiểm soát dịch; 5.854 cán bộ, đoàn viên hội viên tham gia 4.264 tổ COVID-19 cộng đồng; 6.580 cán bộ, đoàn viên hội viên tham gia 2.731 “tổ đi chợ thay” và 39 gian hàng 0 đồng với trên 1.000 cán bộ, đoàn viên hội viên, tình nguyện viên tham gia thực hiện…

Đồng thời, toàn tỉnh đã vận động và huy động các nguồn lực xã hội đóng góp thiết thực trong hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19  với tổng trị giá trên 180 tỷ đồng, thu hút trên 22.000 đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên tích cực tham gia, từ đó đã góp phần thiết thực việc cung ứng đầy đủ, kịp thời đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cần thiết cho người dân. Thông qua các hoạt động hiệu quả trên đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, tiêu biểu như: Ban Dân vận huyện ủy Bình Tân đã thực hiện tốt mô hình “Chuyến xe nghĩa tình”; Ban Dân vận thị xã Bình Minh với mô hình “Hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 hoàn thành cách ly tập trung”. Đoàn Thanh niên với mô hình “Gian hàng 0 đồng”,“Gian hàng 0 đồng lưu động” và mô hình hỗ trợ các suất ăn cho các chốt kiểm dịch; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vĩnh Long với mô hình “Bếp ăn nghĩa tình”; Liên đoàn Lao động tỉnh với mô hình hỗ trợ công nhân lao động, công đoàn viên là đối tượng F0, F1…

“Dân vận khéo” góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới

Điểm nổi bật là “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực với những cách làm hay, chủ động sáng tạo, tập trung các nội dung, hoạt động hướng về cơ sở, cộng đồng khu dân cư; chọn địa bàn, tổ chức xây dựng, thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Tập trung vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, giảm nghèo bền vững; cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp với nhiều hình thức phù hợp đã được địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tiêu biểu là các mô hình, điển hình thực hiện tốt việc vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; vận động nhân dân đóng góp tiền, của, ngày công lao động, hiến đất, vật, kiến trúc, hoa màu để xây dựng giao thông nông thôn, các công trình công cộng… với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng (tiền mặt, giá trị vật tư, ngày công lao động, đất đai và tài sản trên đất). Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả, chỉnh trang lại nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh hộ gia đình, tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp… đã tạo diện mạo mới cho môi trường sống và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở nông thôn, nhất là các xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.                                  

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng hệ thống  Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã linh hoạt, chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành liên quan vận động nhân dân và trên 30.000 công nhân thực hiện hoàn thành mô hình giữ gìn an toàn giao thông gắn với an ninh trật tự và bảo vệ môi trường ở Khu Công nghiệp Hòa Phú; mô hình vận động nhân dân tham gia trồng trên 3.600 cây xanh trên các tuyến đường tỉnh 909, 910 với tổng chiều dài hơn 20 km đã góp phần thiết thực hỗ trợ tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các huyện Bình Minh, Bình Tân và Tam Bình.

Ngoài ra, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới tiêu biểu ở cơ sở như: “Đổi rác tái chế thành nhu yếu phẩm” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn; công tác từ thiện nhân đạo với hơn 12 năm của chị Lê Thị Tạo, Chi hội trưởng ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh; vận động đồng bào Công giáo xây dựng ấp Mỹ Chánh xã Chánh An, huyện Mang Thít, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; hợp tác xã nông nghiệp làng hữu cơ xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm; câu lạc bộ Cựu chiến binh khóm Đông Bình A, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh phòng chống ma túy; chi bộ ấp Tích Khánh xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn vận động thực hiện tốt giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng...

Kết quả thực hiện công tác “Dân vận khéo” năm 2021 đã thể hiện vai trò tích cực của cả hệ thống chính trị góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020). Công tác giảm nghèo bền vững được tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả, trong năm 2021 giảm 0,53% (năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo 1,16%), hiện toàn tỉnh có 61/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 70,11%), trong đó có 19 xã nông thôn mới nâng cao và có 01 đơn vị cấp huyện (thị xã Bình Minh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Từ thực tiễn những kết quả đạt được của công tác dân vận và “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị về công tác dân vận và “Dân vận khéo”. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 hiện nay; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cấp các ngành nắm chắc và phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Hai là, chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận và “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước. Chính quyền các cấp cần phải xác định trách nhiệm đối với công tác dân vận, cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đối với các tầng lớp nhân dân, đảm bảo hài hòa các lợi ích, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời phát huy dân chủ phải gắn liền nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh - đây là một trong các yếu tố quan trọng quyết định cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nhằm phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó khơi dậy mạnh mẽ sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ba là, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đối thoại với nhân dân, qua đó nắm chắc tình hình và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc ngay từ cơ sở. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ phụ trách công tác dân vận các cấp, xem đây là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng. Đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời sơ tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để không ngừng hoàn thiện các mô hình, điển hình “Dân vân khéo” trong hệ thống chính trị phù hợp trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bốn là, tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền về quan điểm công tác dân vận, “Dân vận khéo” của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tiêu chí cần đạt của một điển hình “Dân vận khéo” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, các cấp ủy định hướng cụ thể về nội dung, mục tiêu cần tập trung thực hiện. Các mô hình, điển hình khi được chọn, xác định cụ thể về mục tiêu, thời gian, nơi thực hiện, lực lượng thực hiện, phương pháp, cách thức “khéo” thực hiện và “khéo” giải quyết và sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với các cấp, các ngành để giải quyết các vấn đề bức xúc, vấn đề khó của địa phương, đơn vị, những vấn đề nhân dân quan tâm đạt kết quả thiết thực…/.

Nguyễn Thị Minh Hạnh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất