Thứ Sáu, 23/2/2024
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”
 

Lực lượng dân quân biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà xây dựng mô hình dân vận
“Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.


Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ dân quân thường trực xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn đã có mặt tại gia đình ông Nguyễn Văn Túy (thôn Công Thương) để giúp gia đình xây dựng bể lọc nước, cải tạo, chỉnh trang khu vườn mẫu. Mỗi người một việc, người dao, người cuốc, họ làm việc quên cả thời gian.

“Mỗi lần về với Nhân dân, các anh không chỉ tuyên truyền cho dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà còn giúp các gia đình khó khăn tu sửa nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi. Bà con coi các chiến sĩ dân quân thường trực như người thân” - ông Túy thổ lộ.

Tại cảng cá Xuân Hội (Nghi Xuân), lực lượng dân quân biển phối hợp với bộ đội biên phòng đến từng tàu thuyền để tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện các quy định về khai thác, đánh bắt trên biển. Anh Ngô Xuân Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xuân Hội cho biết: “Ban CHQS xã đã tham mưu cho UBND xã xây dựng mô hình “Dân quân biển đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển”, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải đội 102 tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật giúp ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Được biết, mô hình “Đồng hành cùng Nhân dân xây dựng NTM" của dân quân thường trực Sơn Kim 1 và “Dân quân biển đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” của dân quân biển Xuân Hội là nét đột phá trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Để triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, đăng ký mô hình cụ thể. Đồng thời, làm tốt việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ bám cơ sở, sát dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Cơ quan quân sự các cấp từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố và xã, phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt 5 nội dung xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; chủ động quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo để tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giải quyết “điểm nóng” từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã được cấp ủy các cấp quan tâm. Nhờ đó, đến nay, các cơ quan, đơn vị đã kiện toàn được 24 “Tổ công tác dân vận” và gần 130 cấp ủy viên, chiến sĩ dân vận ở các cấp. Cấp ủy viên, chiến sĩ dân vận ở các đơn vị luôn được củng cố, kiện toàn đủ về cơ cấu, số lượng, có chất lượng tốt, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, mở rộng phạm vi, đối tượng tiến hành công tác dân vận gắn với xây dựng các tổ, đội làm công tác vận động quần chúng, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hoạt động kết nghĩa... Từ thực tiễn, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng và nhân rộng được 32 mô hình điểm “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Tiêu biểu có mô hình “Đỡ đầu các xã khó khăn xây dựng NTM” của cơ quan Bộ CHQS tỉnh; “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” của Phân đội đảo Sơn Dương (Phòng Tham mưu); “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh; mô hình “Giúp Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay xếp đặt kho vũ khí, sửa chữa phương tiện kỹ thuật” của Đội C - Phòng Kỹ thuật...

Đối với ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã có các mô hình: “Phát triển khu hậu cần gắn với bảo vệ đất quốc phòng” của các huyện, thị, thành phố; "Giúp dân thị trấn Xuân An thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” của Ban CHQS huyện Nghi Xuân; “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” của ban CHQS các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh; “Tuyên truyền pháp luật trên tuyến biến giới” của Tiểu đội Dân quân thường trực Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn)...

Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “Trận địa lòng dân ngày càng vững chắc”.

(baohatinh.vn) 


Gửi cho bạn bè