Thứ Tư, 21/2/2024
TP Sông Công: “Dân vận khéo” khơi sức dân
 

Ban Công tác MTTQ tổ dân phố An Châu 1, phường Mỏ Chè vận động
người dân hiến đất để mở rộng đường.


Nhằm xây dựng mô hình “dân vận khéo” hiệu quả, Thành ủy Sông Công đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; phát động thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; tích cực chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh truyên truyền giúp người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình. Nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, T.P Sông Công đã tổ chức Cuộc thi “Báo chí viết về tấm gương dân vận khéo” trên địa bàn thành phố…

Vì vậy, tính đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 279 mô hình “dân vận khéo”, trong đó có 97 mô hình vận động phát triển kinh tế, 73 mô hình ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, 25 mô hình về lĩnh vực quốc phòng - an ninh và 84 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo đó, các mô hình “dân vận khéo” ở lĩnh vực kinh tế tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng doanh nghiệp, trang trại, phát triển nghề, làng nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình, tại phường Lương Sơn, MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt, giúp người dân vay vốn ưu đãi…Từ sự động viên, hỗ trợ kịp thời đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế điển hình, như: Mô hình Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ của ông Đỗ Quốc Bình, tổ dân phố Tân Sơn, cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi hươu lấy nhung và chăn nuôi tổng hợp của gia đình bà Vũ Thị Tuyết Nhung, Dương Thị Bích, tổ dân phố  Pha, cho thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng/ năm…

Trong lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, các mô hình “dân vận khéo” tập trung động viên nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các xã, phường đã lựa chọn mô hình xây dựng tổ dân phố, xóm đạt văn hóa cấp thành phố, cấp tỉnh; hàng năm, 100% hộ gia đình đều đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Ngoài ra, các xóm, tổ dân phố còn xây dựng, duy trì đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá…

Trong thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, có mô hình vận động nhân dân hưởng ứng việc hiến đất, đối ứng kinh phí để làm công trình phúc lợi. Ông Nguyễn Thái Hà, Chủ tịch UBND phường Mỏ Chè chia sẻ: Chúng tôi đang xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy phường chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể phát huy hiệu quả các mô hình “dân vận khéo”. Giao cho mỗi hội đoàn thể chọn 1 mô hình để thực hiện. Chẳng hạn, MTTQ vận động nhân dân lắp đặt các thùng rác; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh vận động nhân dân chỉnh trang các tuyến phố; Hội Phụ nữ vận động hội viên quét dọn vệ sinh môi trường. Đặc biệt, trong vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, nếu thành viên của hội, đoàn thể nào chưa hưởng ứng thì tổ chức đó phải chủ động gặp gỡ, vận động họ. Bởi vậy, từ đầu năm đến nay phường đã vận động nhân dân hiến gần 3.000m2 để mở rộng đường…

Đồng chí Lê Quý Dương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ T.P Sông Công cho hay: Nhằm nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình “dân vận khéo”, thời gian tới chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Thành ủy gắn mô hình với các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng mô hình sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương; kịp thời động viên, khen thưởng các mô hình tiêu biểu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ để các mô hình tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

(baothainguyen.vn) 


Gửi cho bạn bè